Anne Kristin Frivold
Kontakt
anne frivold
+47 928 02 223
Vi jobber sammen med Anne Kristin...
 
Julie Ulven Kirkeverge
Kontakt e-post: kirkeverge
Mobiltelefon: +47 32 16 01 00
 
Hildegunn Høiås Roos Administrasjonssekretær
Kontakt e-post: post
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Torun Eskevik Ruud Diakon
Kontakt e-post: diakon
Mobiltelefon: +47 412 23 028
 
Grethe Ulversøy Kantor
Kontakt e-post: kantor
Mobiltelefon: +47 970 94 009
 
Elsa Ullern Kirketjener i Hole og Bønsnes
Mobiltelefon: +47 41278039
 
Nima Welo Kirketjener i Sollihøgda
Kontakt e-post: nwe
Mobiltelefon: +47 97016922
 
Berit Gaardhammer Gravplassarbeider
Mobiltelefon: +47 91605709
 
Morten Hansen Hunstad Sokneprest
Kontakt e-post: holepresten
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Rune I. Andersen Gravplassarbeider
Mobiltelefon: +47 983 32 069
 
Egil Skafjeld Granum Dirigent for Jubaluba
Mobiltelefon: +47 470 59 421
 
Elin Tønderum Holm Leder for søndagsskolen
Kontakt e-post: elin
Mobiltelefon: +47 482 63 623
 
Kristine Bekken Aschim Kapellan (30%)
Kontakt e-post: kristine bekken aschim
Arbeid: +47 32 16 01 00
HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone