Berit Gaardhammer
Kontakt
+47 91605709
Vi jobber sammen med Berit...
 
Julie Ulven Kirkeverge
Kontakt e-post: kirkeverge
Mobiltelefon: +47 32 16 01 00
 
Hildegunn Høiås Roos Administrasjonssekretær
Kontakt e-post: post
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Anne Kristin Frivold Leder Hole kirkelige fellesråd og Hole menighetsråd
Kontakt e-post: anne frivold
Mobiltelefon: +47 928 02 223
 
Torun Eskevik Ruud Diakon
Kontakt e-post: diakon
Mobiltelefon: +47 412 23 028
 
Grethe Ulversøy Kantor
Kontakt e-post: kantor
Mobiltelefon: +47 970 94 009
 
Elsa Ullern Kirketjener
Mobiltelefon: +47 41278039
 
Nima Welo Kirketjener
Kontakt e-post: nwe
Mobiltelefon: +47 97016922
 
Ole Jørgen Moe Kirkekoordinator for Bønsnes
Kontakt e-post: moeolejorgen
Mobiltelefon: +47 454 84 287
 
Morten Hansen Hunstad Sokneprest
Kontakt e-post: holepresten
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Rune I. Andersen Kirkegårdsarbeider
Mobiltelefon: +47 983 32 069
HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone