ÅPNINGSTIDER: MANDAG-TORSDAG KL. 9-14
Kontakt e-post:post
Arbeid:+47 32 16 01 00
Kirkekontoret:
Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE
Norge
 
Julie Ulven Kirkeverge
Kontakt e-post: kirkeverge
Mobiltelefon: +47 32 16 01 00
 
Hildegunn Høiås Roos - fra 1.2.2017 Administrasjonssekretær
Kontakt e-post: post
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Anne Kristin Frivold Leder Hole kirkelige fellesråd og Hole menighetsråd
Kontakt e-post: anne frivold
Mobiltelefon: +47 928 02 223
 
Torun Eskevik Ruud Diakon
Kontakt e-post: diakon
Mobiltelefon: +47 412 23 028
 
Grethe Ulversøy - PERMISJON Kantor
Kontakt e-post: kantor
Mobiltelefon: +47 970 94 009
 
Elsa Ullern Kirketjener
Mobiltelefon: +47 41278039
 
Nima Welo Kirketjener
Kontakt e-post: nwe
Mobiltelefon: +47 97016922
 
Berit Gaardhammer Kirkegårdsarbeider
Mobiltelefon: +47 91605709
 
Ole Jørgen Moe Kirkekoordinator for Bønsnes
Kontakt e-post: moeolejorgen
Mobiltelefon: +47 454 84 287
 
Morten Hansen Hunstad Sokneprest
Kontakt e-post: holepresten
Arbeid: +47 32 16 01 00
 
Rune Andersen Kirkegårdsarbeider
Mobiltelefon: +47 983 32 069
 
Sebastian H. Wemmerløv Organistvikar
Mobiltelefon: +47 979 42 898

BETALINGSSATSER FOR HOLE KIRKELIGE FELLESRÅD

Justerte priser 1.10.2016. Alle priser er inkludert mva.
Les mer

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone