HOLE KIRKE
FORSIDEN>Kirkemusikk>Gomnæs-orgelet i Hole gravkapell

Gomnæs-orgelet i Hole gravkapell

2011-06-21

Orgelet i Hole gravkapell ble bygget av holeværingen Anders Gomnæs i 1862. Opprinnelig ble det bygget til Hønefoss kirke, og  ble senere flyttet til metodistkirken i Hønefoss. I 1984 kjøpte Hole kommune orgelet. Det ble fraktet til Hole gravkapell og satt opp av Ernst Junker.

Orgelet har ett manual.  Sannsynligvis har det hatt 12 anhangspedaler, men de fins ikke lenger.

Disposisjon:

Principal 8´

Gedact 8´

Octav 4´

Quint 2 2/3

Gamba 8

Salicional 8´´

Octav 2´

Bordun 16´

 

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone