HOLE KIRKE
FORSIDEN>Kirkemusikk>Hole kirkes Steinway-flygel

Hole kirkes Steinway-flygel

2013-08-15
Hole kirkes Steinway-flygel ble tatt i bruk høsten 2013.

Hole kirkes Steinway-flygel

Flygelet har en nydelig klang som fyller kirkerommet godt. Det er produsert i 1920 og renovert hos Hellstrøm Flygel og Piano i Oslo før det kom til Hole. Det hadde da fått nye strenger og hammere og ble levert nylakkert.

Det var en gave på kr. 80 000 fra Sparebankstiftelsen i Sparebank1 Ringerike-Hadeland som har gjorde det mulig å gå til innkjøp av flygelet. Resten av kostnaden ble dekket av menigheten gjennom kollekt og gaver.

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone