HOLE KIRKE
FORSIDEN>Kirkemusikk>Hole kirkes Steinway-flygel

Hole kirkes Steinway-flygel

2013-08-15
Hole kirkes Steinway-flygel ble tatt i bruk høsten 2013.

Hole kirkes Steinway-flygel

Flygelet har en nydelig klang som fyller kirkerommet godt. Det er produsert i 1920 og renovert hos Hellstrøm Flygel og Piano i Oslo før det kom til Hole. Det hadde da fått nye strenger og hammere og ble levert nylakkert.

Det var en gave på kr. 80 000 fra Sparebankstiftelsen i Sparebank1 Ringerike-Hadeland som har gjorde det mulig å gå til innkjøp av flygelet. Resten av kostnaden ble dekket av menigheten gjennom kollekt og gaver.

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone