KIRKEMUSIKK, KOR OG ORGLER
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA
Hole kirkes Steinway-flygel
Gomnæs-orgelet i Hole gravkapell
ORGELET I BØNSNES KIRKE
Orgelet i Hole kirke
Orgelet i Sollihøgda kapell
HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 20 aug., kl. 11:00
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 27 aug., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 27 aug., kl. 14:00
Hole kirke
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 3 sep., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone