KIRKEMUSIKK, KOR OG ORGLER
Bønsnes sommerfestival 2018
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA
Hole kirkes Steinway-flygel
Gomnæs-orgelet i Hole gravkapell
ORGELET I BØNSNES KIRKE
Orgelet i Hole kirke
Orgelet i Sollihøgda kapell
HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone