KIRKEMUSIKK, KOR OG ORGLER
Händels Messias flyttes til Norderhov
Stort oppmøte på Bønsnes
Bønsnes sommerfestival
Har du lyst til synge Messias?
Mektig jubileumskonsert med Ringerike Vocalis
Cantus Olavi
Hole kirkes Steinway-flygel
Gomnæs-orgelet i Hole gravkapell
ORGELET I BØNSNES KIRKE
Orgelet i Hole kirke

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone