KIRKEMUSIKK, KOR OG ORGLER
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA
Hole kirkes Steinway-flygel
Gomnæs-orgelet i Hole gravkapell
ORGELET I BØNSNES KIRKE
Orgelet i Hole kirke
Orgelet i Sollihøgda kapell
HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone