HOLE KIRKE
FORSIDEN>Om oss>Hole er en åpen, inkluderende menighet

Hole er en åpen, inkluderende menighet

2011-10-01
Vi ønsker at de som kommer til kirken, skal føle seg velkomne!

GUDSTJENESTEN og TROSOPPLÆRINGEN står sentralt i menighetslivet.Hole er en åpen, inkluderende menighet

I Hole vil vi at alle skal føle seg velkomne på gudstjeneste. Det er ikke sikkert alle skjønner alt som foregår eller føler at de kan tro på alt det som forkynnes, men det er lov å være underveis. Det er vi faktisk alle sammen! Å leve i tro er å være underveis. På vandring med sitt liv, sine tanker og sitt følelsesliv. 

For mange av oss i Hole menighet er gudstjenestelivet nærmest menighetens hjerteslag. Og i gudstjenesten står nattverden sentralt. Ingen skal føle seg for lite verdig til å komme frem til Herrens bord for å motta brød og vin. Jesus inviterer, og presten deler ut på Jesu vegne. Mange døper barna sine her hos oss, og vi gleder over alle som bærer barnet sitt til dåp.

Trosopplæringen kan du lese mer om her. Vi har et rikt og variert tilbud til barna, og fine muligheter til å bli bedre kjent med Jesus.

Kom gjerne på gudstjeneste. Oversikt over gudstjenestene.

 

 

 

Hole er en åpen, inkluderende menighetMarie Birgitte Hoel på Kirkekontoret
HVA SKJER?
Gudstjeneste
sø. 14 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE. Gudstjeneste. Cantus Olavi synger. Søndagsskole. Liturg: Trygve Tyreid
Tomasmesse
sø. 21 feb., kl. 18:00
HOLE KIRKE. Tomasmesse. Konfirmanter deltar. Liturger: Fungerende sokneprest Oscar Lied og kateket Marit Hunstad.
Korøvelse - Cantus Olavi
on. 24 feb., kl. 19:00
HOLE KIRKE. Øvelse for Cantus Olavi
Babysang
to. 25 feb., kl. 12:30
Babysang i Hole Herredshus (samfunnssalen). Ved diakon Torun Eskevik Ruud.
Familiesang
to. 25 feb., kl. 17:30
Familiesang i Hole kirke, ved diakon Torun Eskevik Ruud.

Hole kirkelige
fellesråd

Prestegårdsveien 113
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone