HOLE KIRKE
FORSIDEN>Om oss>HOLE MENIGHET

Hole er en åpen, inkluderende menighet

2011-10-01
Vi ønsker at de som kommer til kirken, skal føle seg velkomne!

GUDSTJENESTEN og TROSOPPLÆRINGEN står sentralt i menighetslivet.

I Hole vil vi at alle skal føle seg velkomne på gudstjeneste. Det er ikke sikkert alle skjønner alt som foregår eller føler at de kan tro på alt det som forkynnes, men det er lov å være underveis. Det er vi faktisk alle sammen! Å leve i tro er å være underveis. På vandring med sitt liv, sine tanker og sitt følelsesliv. 

For mange av oss i Hole menighet er gudstjenestelivet nærmest menighetens hjerteslag. Og i gudstjenesten står nattverden sentralt. Ingen skal føle seg for lite verdig til å komme frem til Herrens bord for å motta brød og vin. Jesus inviterer, og presten deler ut på Jesu vegne. Mange døper barna sine her hos oss, og vi gleder over alle som bærer barnet sitt til dåp.

Trosopplæringen kan du lese mer om her. Vi har et rikt og variert tilbud til barna, og fine muligheter til å bli bedre kjent med Jesus.

Kom gjerne på gudstjeneste. Oversikt over gudstjenestene.

 

 

 

Marie Birgitte Hoel på KirkekontoretMarie Birgitte Hoel på Kirkekontoret
HVA SKJER?
Høytidsgudstjeneste
sø. 20 april, kl. 11:00
PÅSKEDAGEN

Liturg: sokneprest Morten H. Hunstad
Orgel og dirigent: Grethe Ulversøy
Trompet: Christer Michaelsen
Kor: Cantus Olavi

Lokale:
Hole kirke
Nattverdsgudtjeneste på Hole bo- og rehab.
ma. 21 april, kl. 11:00
2. PÅSKEDAG

Liturg: vikarprest Steinar Sund
Piano: kantor Grethe Ulversøy
Tårnagent-helg
lø. 26 april, kl. 14:00 - sø. 27 april, kl. 12:00
Helgen 26. – 27. april blir det Tårnagenthelg i Hole kirke for alle barn i Hole født i 2005 og 2006. Vi samles på lørdag kl 14.00 til ulike aktiviteter. Det blir tårnvandring, agentmat, symboljakt m.m. Alle sover hjemme. På søndagen deltar vi på Tårnagentgudstjeneste og vil røpe noen av oppdragene vi har løst. Foreldre, søsken, besteforeldre og venner er velkommen til Tårnagentgudstjenesten. Etter gudstjenesten blir muligens tårnkake eller annen agentmat, men det er i så fall hemmelig!
Tårnagent-gudstjeneste
sø. 27 april, kl. 11:00
Tårnagentene deltar på gudstjenesten, men den er åpen for absolutt alle. Velkommen skal dere være!

Liturg:
Idun Sefland

Medliturg:
Torun E. Ruud

Lokale:
Hole kirke
Vår sang-gudstjeneste
sø. 4 mai, kl. 18:00
Lokale:
Hole kirke

Hole kirkelige
fellesråd

Prestegårdsveien 113
3530 RØYSE