HOLE KIRKE
FORSIDEN>Om oss>HOLE MENIGHET

Hole er en åpen, inkluderende menighet

2011-10-01
Vi ønsker at de som kommer til kirken, skal føle seg velkomne!

GUDSTJENESTEN og TROSOPPLÆRINGEN står sentralt i menighetslivet.

I Hole vil vi at alle skal føle seg velkomne på gudstjeneste. Det er ikke sikkert alle skjønner alt som foregår eller føler at de kan tro på alt det som forkynnes, men det er lov å være underveis. Det er vi faktisk alle sammen! Å leve i tro er å være underveis. På vandring med sitt liv, sine tanker og sitt følelsesliv. 

For mange av oss i Hole menighet er gudstjenestelivet nærmest menighetens hjerteslag. Og i gudstjenesten står nattverden sentralt. Ingen skal føle seg for lite verdig til å komme frem til Herrens bord for å motta brød og vin. Jesus inviterer, og presten deler ut på Jesu vegne. Mange døper barna sine her hos oss, og vi gleder over alle som bærer barnet sitt til dåp.

Trosopplæringen kan du lese mer om her. Vi har et rikt og variert tilbud til barna, og fine muligheter til å bli bedre kjent med Jesus.

Kom gjerne på gudstjeneste. Oversikt over gudstjenestene.

 

 

 

Marie Birgitte Hoel på KirkekontoretMarie Birgitte Hoel på Kirkekontoret
HVA SKJER?
Pilegrimskonsert i Bønsnes kirke: "DRAUMSYN"
sø. 27 juli, kl. 18:00
Anne Hytta, musikk for hardingfele, viola d’amore og fidle. Anne Hytta er en av våre mest anerkjente folkemusikere. Gjennom sitt lyttende, søkende og intuitive spill får hun fram et vidunderlig spenn av klanger. Nå er hun ute med nytt soloalbum, «Draumsyn», med musikk for hardingfele, middelalderfidle og viola d'amore. På konserten får vi høre henne spille sin egen musikk tuftet på tradisjonsmusikken.
Tradisjonell olsokmesse i Bønsnes kirke
ti. 29 juli, kl. 19:00
OLSOK

Liturger:
Sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble
Diakon i Hole, Torun Eskevik Ruud

Orgel:
Kantor Grethe Ulversøy

Korsang:
Cantus Olavi
Høymesse
sø. 3 aug., kl. 11:00
8. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Lokale:
Hole kirke
Høymesse
sø. 10 aug., kl. 11:00
9. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Lokale:
Bønsnes kirke
Høymesse
sø. 17 aug., kl. 11:00
10. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN

Lokale:
Hole kirke

Hole kirkelige
fellesråd

Prestegårdsveien 113
3530 RØYSE