HOLE KIRKE
FORSIDEN>Begravelse>Beplantning på Hole kirkegårde

Beplantning på Hole kirkegårde

2009-10-24

Beplantning på Hole kirkegårdeHole kirkegård

Det er en del trær og busker ved siden av gravminnene på Hole kirkegård som er blitt veldig store. Det står i vedtektene for kirkegårdene i Hole i § 6 at beplantning ikke bør være høyere enn gravminnet og ikke høyere enn 1 meter. Vi ber folk om å følge denne regelen og fjerne høy beplantning.

 

Kirkevergen i Hole sokn
Hole kirkelige fellesråd

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone