HOLE KIRKE
FORSIDEN>Begravelse>Usikrede gravminner

Usikrede gravminner

2009-10-24

Usikrede gravminner på kirkegården

 

Gravminner skal sikres med bolt for å unngå at det velter.

En del av gravminnene på Hole kirkegård er sikret. Dette gjelder gravminner som er yngre enn 15-20 år og eldre
gravminner som i de senere år har hatt navnetilføyelser. Noen gravminner er også sikret av
gravfesteren (den som er ansvarlig for graven) på eget initiativ. Men det er fortsatt mange usikrede gravminner på kirkegården som kan være en fare for de som ferdes der. Vi vil minne om at det er gravfester som eier graveminne og dermed er ansvarlig for at det er sikret. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle som vet at deres gravminner er usikret om å sørge for å sikre disse snarest mulig. Dersom du er usikker på om gravminnet som du er ansvarlig for er sikret, ta en tur på kirkegården og se etter. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret hvis det er noe dere lurer på i denne forbindelse.

Følgende firmaer kan bistå med sikring av gravminner:
Sten og Skrift             tlf.  32 16 04 40
Hønefoss stenhuggeri   tlf.  32 12 16 50

Kirkelig fellesråd kan også påta seg noe sikringsarbeid vde henvendelse på tlf. 32 15 71 49.

Kirkevergen

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone