HOLE KIRKE
FORSIDEN>Begravelse>Begravelsesseremonien

Begravelsesseremonien

2009-10-17
I Den norske kirke følger seremonien et fastsatt oppsett.

OPPSETTETBegravelsesseremonienHole kirkegård om vinteren.

Her er en oversikt over begravelsesliturgien i Hole:

  • Preludium

  • Nådehilsen og velkomstord

  • Salme

  • Minneord

  • Salme / solistinnslag

  • Tekstlesning

  • Tale

  • Herrens bønn ("Fader vår")

  • Salme

  • Postludium med utbæring

Hvis det er bisettelse (skal være kremasjon), er det jordpåkastelse inne i kirken. Om det er begravelse, kommer jordpåkastelsen ved graven.

Ethvert begravelsesbyrå vil sette opp et program for dere, men dere kan også lage agenda selv (i samråd med byrået eller oss).

REFLEKSJON RUNDT SEREMONIEN

I Den norske kirke har ordningen for gravferd en gudstjenestelig karakter. Den liturgiske utformingen av handlingen uttrykker det grunnleggende i den kristne tro - at menneske er skapt i Guds bilde, og at Gud gjennom Jesu Kristi død og oppstandelse har lagt grunnlaget for menneskets frelse slik at de ikke skal gå fortapt men gjenoppstå på den ytterste dag.

De enkelte leddene blant annet utsmykking, symbol, kransepålegging må tilpasses den gudstjenestelige karakteren. Den liturgiske farge ved gravferd er fiolett, men det er vanlig å bruke mye hvitt, både hvite blomster og hvit kiste.

Gangen i seremonien
Gravferden starter med preludium, salme, inngangsord og inngangsbønn. Deretter framfører presten eller en representant for de pårørende minneord. I begge tilfeller vil det være naturlig å kombinere informasjonen om den avdøde med fortellinger om hva den avdøde har hatt å si for de som sto han/henne nær. Etter minneordene er det også mulighet for andre korte hilsener, kransepålegging, opplesing og lystenning.

Etter minneordene er det gjerne en salme eller et musikk-innslag før presten eller den som står for gravferden leser fra Bibelen og holder en kort tale ut fra skriftordet. Det blir så bedt for den avdøde før alle ber Herrens bønn sammen.

Før postludiet kan det være et musikkinnslag eller en salme. Ved gravferd og bisette andre steder enn krematoriet, bæres kisten ut under postludiet. Det er vanlig at representanter for den nærmeste familie eller venner av avdøde er med og bærer kisten.

Ved begravelse er det også skriftlesing ved graven før presten ber en bønn og kisten blir senket. Så følger jordpåkastingen. Deretter leser presten et ord fra Bibelen før han eller hun ber velsignelsen og alle synger en salme. I spesielle tilfeller kan jordpåkastelsen skje i kirke/kapell. I krematoriet har en nedsenking etter siste salme, deretter følger jordpåkasting, skriftord, velsignelse og salme.

Retning for sorgen
Gravferden har stor betydning for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte kan omdanne sorgen til en ressurs i den enkeltes liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med mulighet til å markere gravferden som en viktig begivenhet i familien og vennekretsen.

 

Relaterte artikler
HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone