SØK ETTER GRAVLAGT
   
 NavnÅr for dødsfall
 
 Gravlund
 
 
 
   
GRAVFERD OG KIRKEGÅRDEN
BETALINGSSATSER FOR HOLE KIRKELIGE FELLESRÅD
Justerte priser 1.10.2016. Alle priser er inkludert mva.
Les mer
Beplantning på Hole kirkegårde
Usikrede gravminner
Kirkegårdens vedtekter
Begravelsesseremonien
I Den norske kirke følger seremonien et fastsatt oppsett.
Les mer
HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone