FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov

  Søndag 29. Oktober
  18:00 — 20:00
 
HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 26 nov., kl. 11:00
Søndagsskole.
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 26 nov., kl. 14:00
LYSVÅKEN-GUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 3 des., kl. 11:00
LYSMESSE I Helgelandsmoen kapell
sø. 10 des., kl. 17:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone