GUDSTJENESTELIVET
Gudstjenester sommer og høst 2017
BETALINGSSATSER FOR HOLE KIRKELIGE FELLESRÅD
Reformarbeid i Den norske kirke
Gudstjenestens oppbygning
Hva er en gudstjeneste?
HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 20 aug., kl. 11:00
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 27 aug., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 27 aug., kl. 14:00
Hole kirke
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 3 sep., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone