GUDSTJENESTELIVET
Gudstjenester sommer og høst 2017
BETALINGSSATSER FOR HOLE KIRKELIGE FELLESRÅD
Reformarbeid i Den norske kirke
Gudstjenestens oppbygning
Hva er en gudstjeneste?
HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone