HOLE KIRKE
FORSIDEN>Dåp>Hva er dåp?

Hva er dåp?

2014-04-10
Dåpen er en familiehandling selv om det er dåpsbarnet som står i sentrum. Det kan være greit å være ute i god tid både for familiens del og vår del. Dåpen er også en menighetshandling og skal derfor så langt det lar seg gjøre, finne sted på en gudstjeneste som er åpen for hele menigheten.

Det er stort sett alltid åpent for dåp på våre gudstjenester (unntatt julaften o.l.), men vi setter et tak på fire dåp per gudstjeneste i Hole kirke og to dåp i Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell. Derfor er det fint om dere er ute i god tid.

Når dere melder dåp, får dere samtidig vite når dåpssamtalen skal være. Vi pleier å samle alle som skal ha dåp til en liten gjennomgang i Hole kirke i litt tid før dåpen. Da blir det mulighet for å stille spørsmål av praktisk art, eller få en litt mer utdypet forklaring på dåpens mysterium.

Dåpen er en løfteshandling, dvs. at Gud gir barnet et løfte i dåpen. Gud lover å være med det og gi det del i sitt rike når den dagen kommer. For at barnet skal voksne opp og tro dette vakre løftet, må foreldre og faddere fortelle barnet om Guds løfte og kjærlighet.

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone