HOLE KIRKE
FORSIDEN>Dåp>Dåpsseremonien

Dåpsseremonien

Hunstad, Morten H.
2011-05-01
Dåpsseremonien er enkel, men samtidig innholdsrik.
  • Åpningsord
  • Tekstlesning
  • Bønn
  • Tekstlesning
  • Trosbekjennelsen (med forsakelsen)
  • DÅPSHANDLINGEN fremme ved døpefonten
  • Noen ord om dåpslyset og en oppfordring til foreldre og faddere
  • Tekstlesning
  • Dåpssalmen

Presten gir tydelig beskjed når foreldre, barn og faddere skal komme frem til døpefonten osv.

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone