HOLE KIRKE
FORSIDEN>Dåp>DÅP I HOLE MENIGHET

DÅP I HOLE MENIGHET

2015-01-27
Hole menighet inviterer alle nybakte foreldre til å døpe barnet sitt. Ved henvendelse til kirkekontoret kan foreldre avtale tid og sted for dåp. I tillegg inviteres foreldrene til en dåpssamling i forkant av dåpen.

Hole menighet har rundt 60 dåp i året. Alle tre kirkene våre blir brukt til dåpsfeiring. Hole kirke er den mest brukte. I Sollihøgda kapell er det sjelden gudstjenester, mens Bønsnes kirke er i bruk fra juni til september.

Det er en glede for menigheten at så mange velger dåp i våre kirker. De fleste dåpsbarna bor i Hole kommune, men enkelte foreldre utenbygds velger også dåp i en av kirkene i Hole. Tradisjon er en av flere grunner til at foreldre velger å døpe barna sine.

Her kan dere melde dåp: MELDE DÅP.

 

Dåpssamling

Hole menighet tilbyr en felles dåpssamling til foreldre som har avtalt dåp. Samlingen er i Hole kirke og varer ca 1 t. Diakon/trosopplærer presentere dåpens innhold. Soknepresten gjennomgår det praktiske rundt dåpen og dåpshandlingen. På den måten trygges foreldrene på det som skal skje. Har man spørsmål, gis det rom for det.

 

Hva er dåp?

Dåp er en hellig handling der Gud handler i det enkelte barnets liv. Barnet bæres fram for Gud i bønn, blir tegnet med det hellige korsets tegn og døpt til Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Dåpen er en gave til dåpsbarnet og et mysterium. I dåpen gir Gud det enkelte barnet del i et løfte: ”Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”


Et hellig ansvar

I dåpen får foreldrene og fadderne et oppdrag, et hellig ansvar. De lover å be for barnet, lære barnet selv å be og lære barnet å bli kjent med Gud og Jesus. Læringen skjer først og fremst hjemme gjennom sanger, bønner og bibelfortellinger. Å leve og vokse i den kristne tro, starter for noen allerede mens barnet er i mors mage. Mange ber for sitt ukjente barn og synger aftenbønnsanger. Når barnet vokser opp, kan foreldre og andre nærpersoner få mange fine samtaler om tro. Foreldre og faddere kan så tidlig som mulig ta med barnet i kirken der det er mye å se og oppleve. Sammen med en voksen er barnet velkomment til delta på søndagsskolen i kirkekjelleren (Hole kirke).

Foreldrene er ikke alene om den viktige oppgaven. Fadderne og menigheten har en støttende rolle ved å be for barna, formidle materiell til bruk i hjemmene (dåpsklubben Tripp Trapp) og tilby BABYSANG og søndagsskole.   

Gaver fra Hole menighet

  • I dåpen får barnet sitt eget dåpslys, som kan tennes på barnets dåpsdager. Lyset minner om at barnet er døpt og om Jesus, som er verdens lys.
  • I dåpen får dere med kluten som brukes til å tørke barnets hode.
  •  På dåpssamlingen deles ut en aftenbønnplakat med flere aftenbønnsanger og informasjonsmateriell.
  • På dåpsdagen mottar en av barnets faddere 2 dåpsgaver som skal overrekkes dåpsbarnet på ettårs dåpsdag og toårs dåpsdag.

Babysang

På dåpssamlingen får foreldrene en smakebit av BABYSANG. Sang og musikk er viktig for barnets utvikling og en enkel måte å praktisere tro på hjemme. På BABYSANG kan foreldre møtes og ta med tips til enkle barnesanger. BABYSANG egner seg for det nyfødte barnet som ennå ikke er døpt og er åpent for alle barn 0 – 2 år sammen med foreldre og besteforeldre. Oversikt finnes på vår hjemmeside.

Velkommen til å døpe barna deres i Hole menighet!

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone