Dåp
DÅP I HOLE MENIGHET
Hva er dåp?
Dåpsseremonien
Regler om faddere
Tradisjoner
 

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone