HOLE KIRKE
FORSIDEN>Bryllup>Inn- og utgangsmarsjer i Bønsnes

Inn- og utgangsmarsjer i Bønsnes

2012-01-05

 

Noen forslag til musikk ved vielser Bønsnes kirke:

Clarke: A trumpet voluntary (Prince of Denmark´s March)

Purcell: Trumpet tune

Bruremarsj fra Telemark (Seljord)

Brudemarsj fra Øre i Nord-Møre

Brudeslåtten (fra Rørostraktene/Østerdalen)

Norderhovs Brulaatt

Brudemarsj fra Trøndelag

Brudemarsj av Jan Magne Førde

Wagner: Brudekor fra Lohengrin

Nordraak: Purpose

Oscar Borg: Festpreludium

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone