HOLE KIRKE
FORSIDEN>Bryllup>Inn- og utgangsmarsjer i Bønsnes

Inn- og utgangsmarsjer i Bønsnes

2012-01-05

 

Noen forslag til musikk ved vielser Bønsnes kirke:

Clarke: A trumpet voluntary (Prince of Denmark´s March)

Purcell: Trumpet tune

Bruremarsj fra Telemark (Seljord)

Brudemarsj fra Øre i Nord-Møre

Brudeslåtten (fra Rørostraktene/Østerdalen)

Norderhovs Brulaatt

Brudemarsj fra Trøndelag

Brudemarsj av Jan Magne Førde

Wagner: Brudekor fra Lohengrin

Nordraak: Purpose

Oscar Borg: Festpreludium

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone