HOLE KIRKE
FORSIDEN>Bryllup>Inn- og utgangsmarsjer i Hole og Sollihøgda

Inn- og utgangsmarsjer i Hole og Sollihøgda

2012-01-05

Noen forslag til inn- og utgangsmarsjer ved vielser i Hole kirke:

(de fleste stykkene vil også kunne spilles i Sollihøgda kapell)

 

Clarke: A trumpet Voluntary (Prince of Denmarks march)

Purcell: Trumpet tune

David N. Johnsen: Trumpet tune

Jan Magne Førde: Brudemarsj

T. Høyer-Finn: Festspill

J.S. Bach: Preludium i Ess-dur

Mendelsohn: Brudemarsj fra “En midtsommernattsdrøm”

Mendelsohn: Allegro maestoso (fra Sonate nr. 1, 3. sats)

Nordraak Purpose

Wagner: Brudemarsj fra ” Lohengrin”

Pachelbel: Canon

 

Norske slåtter:

Brudemarsj fra Telemark

Brudemarsj fra Røros

Brudemarsj fra Øre i Nord-Møre

Brudemarsj fra Lødingen

Brulaatt fra Norderhov

Brudemarsj fra Trøndelag

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone