HOLE KIRKE
FORSIDEN>Bryllup>Inn- og utgangsmarsjer i Hole og Sollihøgda

Inn- og utgangsmarsjer i Hole og Sollihøgda

2012-01-05

Noen forslag til inn- og utgangsmarsjer ved vielser i Hole kirke:

(de fleste stykkene vil også kunne spilles i Sollihøgda kapell)

 

Clarke: A trumpet Voluntary (Prince of Denmarks march)

Purcell: Trumpet tune

David N. Johnsen: Trumpet tune

Jan Magne Førde: Brudemarsj

T. Høyer-Finn: Festspill

J.S. Bach: Preludium i Ess-dur

Mendelsohn: Brudemarsj fra “En midtsommernattsdrøm”

Mendelsohn: Allegro maestoso (fra Sonate nr. 1, 3. sats)

Nordraak Purpose

Wagner: Brudemarsj fra ” Lohengrin”

Pachelbel: Canon

 

Norske slåtter:

Brudemarsj fra Telemark

Brudemarsj fra Røros

Brudemarsj fra Øre i Nord-Møre

Brudemarsj fra Lødingen

Brulaatt fra Norderhov

Brudemarsj fra Trøndelag

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone