HOLE KIRKE
FORSIDEN>Bryllup>Plassering i kirkerommet under vielsen

Plassering i kirkerommet under vielsen

Hunstad, Morten H.
2011-05-01
Nedenfor har vi forklart hvordan brudeparet og forloverne skal bevege seg i rommet. Oppe i høyre marg finner dere et word-dokument med forklarende illustrasjoner.

1 Brudgommen og hans forlover er på sine plasser 15 minutter før seremonien begynner (se dokumentet oppe i høyre marg). Bruden ankommer til kirken 5 minutter før det skal begynne. Brudens forlover sjekker at kjolen osv. er i orden og går deretter til sin plass (se tegning). Det ringes i 3-5 minutter før inngangsmarsjen begynner.

2 Bruden føres inn og går på venstre side inn. Når de kommer til første benkerad, kommer brudgommen ned og overtar bruden. Han fører henne så på plass, og hun setter seg. Deretter går han til sin plass og blir stående til presten gir tegn til at alle kan sette seg. (Hvis brudeparet kommer inn sammen, fører han henne rett til hennes plass og går så til sin plass) Brudens forlover sjekker at kjolen osv. er i orden før hun går tilbake til sin plass. Seremonien går sin gang.

3 Når brudeparet blir bedt om å komme fram til alteret etter prestens tale, går brudgommen over til hennes side, henter henne og fører henne fram til alteret. Det er viktig at det gjøres elegant. Hun holder i armen hans, aldri omvendt. De kan godt leie. Når brudeparet står ved alterringen, går forloverne litt ut til siden, slik at de kan se og høre alt som skjer der framme. De er nemlig vitner. Brudens forlover holder også hennes blomster mens brudeparet er framme ved alterringen (se også tegningen i dokumentet oppe i høyre marg). Bruden står på hans venstre side!

4 Presten spør først brudgommen, så bruden (for alternativer ved seremonien, se oversikten over seremonien). Deretter skal de gi hverandre hånden på det, dvs. de forsegler ekteskapspakten med håndtrykk med høyre hånd. Deretter erklærer presten at de er rette ektefolk. Det er så valgfritt om brudeparet skal gi hverandre ringene i kirken. Presten sier i så fall at de kan sette på hverandre ringene. Brudeparet kan selv bestemme hvordan det skal skje, enten ved at forloveren har ringene eller ved at ringene ligger på alterringen hele tiden. Han setter ringen på hennes finger først, deretter gjør hun det samme på ham (for alternativer ved seremonien, se oversikten over seremonien)

5 Brudeparet kneler og presten ber for paret med håndpåleggelse. Forloverne kan godt sette seg under forbønnen. Avsluttes med Fader vår.

6 Brudeparet reiser seg og bruden føres til sin plass. Så tar brudgommen plass ved hennes side. Brudens forlover flytter over til den andre siden og setter seg ved siden av brudgommens forlover. Det er viktig at hun sjekker brudens kjole osv før hun går på sin nye plass.

7 Seremonien avsluttes som en høymesse med lovprisning, velsignelse og 3x3 slag med kirkeklokkene. Før det ferske ekteparet går ut av kirken, får de en bibel og gratulasjoner av presten. Under utgangsmarsjen går bruden på brudgommens høyre side ut. Forloverne følger etter ut, men holder god avstand. Resten av familien følger så etter dem igjen.

8 Hvordan brudeparet gjør det ved utgangen, er opp til hvert enkelt par.

 


 

Relaterte artikler
HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone