HOLE KIRKE
FORSIDEN>Bryllup>Melde bryllup

Melde bryllup

2009-10-22
Vennligst ring til Hole kirkekontor på tlf. 32 16 01 00 eller skriv en epost.

Send inn: post@hole.kirken.no

1. NAVN på brudeparet, adresser, telefonnummer, epostadresse.

2. Ønsket BRYLLUPSDATO og TIDSPUNKT. På lørdager er det mulig kl. 13 og kl. 15. Det er viktig å være tidlig ute med forespørsler om dag.

Vi tar deretter kontakt med dere.

 

VIKTIG!

Dere må skaffe en prøvingsattest hos SKATTEETATEN. Da må dere først sende inn en EGENERKLÆRING til dem - som dere får på skatteetaten. Forloverne deres må sende inn en FORLOVERERKLÆRING.

 

Det finnes tre kirkerom i Hole sokn:

  1. Hole kirke
  2. Bønsnes kirke
  3. Sollihøgda kapell

I tillegg kan dere bruke kapellet på Helgelandsmoen. For vigsel på det sistnevnte stedet, må dere først ta kontakt med Helgelandsmoen næringspark.

Alle kirkelige vielser i Hole sokn skal gå via soknepresten i Hole. Det gjelder også hvis dere bruker egen prest og/eller har bryllupet et annet sted i Hole enn i et av våre kirkebygg.

Utebryllup er nå lov, men bare på plasser som er godtatt av biskopen i Tunsberg. Det er prosten i Ringerike prosti som behandler ønsker.

 

Følgende uteplasser er hittil godtatt:

Gjesvold gård

Kleivstua

Sundvollen hotell

Amfiscenen på Helgelandsmoen

Bjørke gård

Kronprinsens utsikt

 

Det går an å søke om andre plasser. Vi kan gjøre det for dere, men en betingelse for godkjennelse er mulighetene for at andre kan ha vigsel samme sted. Hjemmebryllup er ikke tillatt i vårt prosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone