HOLE KIRKE
FORSIDEN>TROSOPPLÆRING VÅREN 2017

TROSOPPLÆRING VÅREN 2017

2016-08-20
Her er det oversikt over trosopplæringen i Hole menighet.

Babysang (torsdager 12.30 – 13.30)

Barn 0-2 år og foreldre/besteforeldre.

Sted: Hole herredshus (samfunnssalen/kantina)

26. januar        23. februar    30. mars 

 9. februar        16. mars                     

           

Familiesang i Hole kirke (tors 17.30 – 18.15)

Barn i alle aldrer, foreldre, besteforeldre, faddere m. fl. er velkommen til å synge, leke, danse, spille på rytmeinstrument, lytte til bibelfortelling m.m.  

19. januar        16. februar       23. mars

 2. februar        9. mars

 

Søndagsskolen i Hole kirke (ca 11.15 – 12.00)

22. januar, 5. februar, 19. februar,

12. mars, 2. april, 23. april, 30.april

 

 

24-hours festival

28. – 29. februar i Jevnakerhallen

Show, aktiviteter, overnatting for 4. – 7. klasse

 

Familiegudstjenester

12. februar i Hole kirke kl 17.00

Tomasmesse. Konfirmantene deltar.

 

19. mars i Hole kirke kl 11.00

Tårnagentgudstjeneste.

Alle barn i Hole kommune født 2008 og 2009 inviteres til å delta på Tårnagenthelg  i Hole kirke lørdag 18. mars kl 15 – 19 og på gudstjeneste på søndag 19. mars. Gudstjenesten er for alle som vil.

 

14. mai i Sollihøgda kapell kl 11.00

Speiderne deltar. Aktiviteter og grilling etter gudstjenesten.

 

Konfirmanter

Eget opplegg med samlinger i Hole kirke.

 

Ringerike Tensing (man 18 – 20.30)

Sted: Hønefoss kirkestue

Sang, dans, drama fra 8. kl +

 

Med forbehold om endringer.

Velkommen store og små!

Noe dere lurer på? Ta kontakt: tro@hole.kirken.no eller mobil 41223028 (diakon)

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 juli, kl. 11:00
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim. Organist: Sebastian Wemmerløv.
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 16 juli, kl. 11:00
Liturg: sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble.
OLSOKMESSE i Bønsnes
lø. 29 juli, kl. 18:00
Liturger: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 6 aug., kl. 11:00
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone