HOLE KIRKE
FORSIDEN>Pilegrimstur fra Hole kirke til Norderhov kirke

Pilegrimstur fra Hole kirke til Norderhov kirke

2014-06-16
Hole menighet ønsker å synliggjøre pilegrimsleden bedre og har i den anledningen hatt stabstur langs leden fra Hole kirke til Norderhov kirke.

Pilegrimstur fra Hole kirke til Norderhov kirkePilegrimstur for staben i Hole menighet mellom Hole og Norderhov kirke i juni 2014

Sommermorgenen er varm og himmelen intenst blå når vi starter pilegrimsturen fra Hole kirke. Etter åpning med pilegrimsbønn og sang, vandrer vi første del i høyt gress fram til Jørgen Moes vei. Utstyrt med vann og pilegrimsmerker, traver vi friskt i vei. Leden går videre på sti gjennom sval skog ved Svingerud, på Jørgen Moes vei et lite stykke, før den fortsetter inn til venstre på myke skogsstier. Skogbunnen er dekket med små, skjøre linneablomster. 

Sokneprestens to hunder må innimellom ha vannpauser og blir en påminnelse om å drikke for oss pilegrimer. Ved Mo gård er det tid for ny pilegrimsbønn og sang. Vi priser Gud for hans unike skaperverk og synger med Frans av Assisi i Solsangen: ”Takk, gode Gud, for moder Jord, hun gjør oss ett med alt som gror. Hun bærer trær og blomster frem og smykker by og land med dem. Halleluja. Takk for alle dine under.”

Siste del går på den gamle kirkeveien og ferdselsveien til Norderhov. Vi passerer Berger gård og Skinnlåven og får øye på Norderhov kirke, som er målet vårt. Vi avslutter vår 2 timer lange pilegrimstur med ny takk til Gud for at målet er nådd.

Vi setter oss inn i varme biler og kjører tilbake til utgangspunktet, Hole kirke. Fortsettelsen om Stavhella, Sætrang til Haug kirke er også å anbefale. Men vi får vende blikket tilbake til Holebygda og anbefale de mange, flotte stiene og veiene fra Krokskogen i sørøst via Bønnerud, Nordkleiva, Sundvollen, Gjesvalåsen, Vik, Svendsrud og til Bønsnes i sør. Det ligger en fin brosjyre på nettet fra Bærum kommune (www.baerum.kommune.no) som heter ”Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole.”

Å være pilegrim er å være underveis til et hellig mål. Pilegrimsvandringer har røtter helt tilbake til kirkens første tid og finnes i alle religioner. Dagens pilegrimer kan være et bilde på den indre vandringen mot Gud. Vi er alle underveis i livene våre. Ved å rusle rundt i Guds storslåtte natur, kan vi finne tid til stille ettertanke med anledning til å møte både oss selv og Gud.

God vandring!

Torun Eskevik Ruud

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone