HOLE KIRKE
FORSIDEN>Pilegrimssenteret på Granavolden

Pilegrimssenteret på Granavolden

2014-06-03
Det finnes flere pilegrimsentre i Norge. For vår region ligger senteret på Granavolden.

PILEGRIMSSENTERET PÅ GRANAVOLDEN

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone