HOLE KIRKE
FORSIDEN>Gudstjenester vår og sommer 2017

Gudstjenester vår og sommer 2017

2017-01-25
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.
29.jan Kl. 11 Hole Høymesse
05.feb Kl. 11 Hole Høymesse
12.feb Kl. 17 Hole Tomasmesse
19.feb Kl. 11 Hole Høymesse
26.feb Kl. 11 Hole Høymesse
05.mar Kl. 11 Hole Høymesse
12.mar Kl. 11 Hole Høymesse
19.mar Kl. 11 Hole Familie
26.mar   IKKE GUDSTJENESTE
02.apr Kl. 11 Hole Høymesse
09.apr Kl. 11 Hole Høymesse
13.apr   FELLES GUDSTJENESTE MED RINGERIKE
14.apr Kl. 17 Hole Korsvei
16.apr Kl. 11 Hole Høytid
17.apr Kl. 11 Hole bo- og. Nattverdsgtj.
23.apr Kl. 11 Hole Høymesse
30.apr Kl. 11 Hole Høymesse
07.mai Kl. 11 Hole Kristuskrans
14.mai Kl. 11 Sollihøgda Familie
20.mai Kl. 12 Hole Konfirmsjon
  Kl. 14 Hole Konfirmasjon
21.mai Kl. 11 Hole Konfirmasjon
25.mai Kl. 11 Sollihøgda Konfirmasjon
28.mai Kl. 11 Bønsnes Konfirmasjon
04.jun Kl. 11 Hole Høymesse
05.jun Kl. 11 Helgelandsmoen Nattverdsgtj.
11.jun Kl. 11 Bønsnes Høymesse
18.jun Kl. 11 Hole Høymesse
25.jun KL. 11 Bønsnes Høymesse
02.jul Kl. 11 Hole Høymesse
09.jul   IKKE GUDSTJENESTE
16.jul Kl. 11 Bønsnes Høymesse
23.jul   IKKE GUDSTJENESTE
29.jul Kl. 18 Bønsnes Olsok
06.aug Kl. 11 Hole Høymesse
13.aug Kl. 11 Bønsnes Høymesse
20.aug Kl. 11 Hole Høymesse
HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 juli, kl. 11:00
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim. Organist: Sebastian Wemmerløv.
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 16 juli, kl. 11:00
Liturg: sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble.
OLSOKMESSE i Bønsnes
lø. 29 juli, kl. 18:00
Liturger: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 6 aug., kl. 11:00
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone