HOLE KIRKE
FORSIDEN>Gudstjenester sommer og høst 2017

Gudstjenester sommer og høst 2017

2017-07-24
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.

DATO

TID

KIRKE

LITURGI

29.JULI 18 BØNSNES OLSOKMESSE
       
6.AUGUST 11 HOLE HØYMESSE
13.AUGUST 11 BØNSNES HØYMESSE
20.AUGUST 11 HOLE HØYMESSE
27.AUGUST 11 BØNSNES HØYMESSE
       
3.SEPTEMBER 11 HOLE HØYMESSE
10.SEPTEMBER 11 HOLE HØYMESSE
17.SEPTEMBER 11 HOLE PRESENTASJONSGUDSTJENESTE
24.SEPTEMBER 11 HOLE HØSTTAKKEFEST / GUDSTJENESTE
       
1.OKTOBER 19 HOLE

KVELDSGUDSTJENESTE.

SANG VED ØYSTEIN HAGEN.

8.OKTOBER 11 HOLE HØYMESSE
15.OKTOBER 11 HOLE HØYMESSE
22.OKTOBER 11 HOLE HØYMESSE
29.OKTOBER 11 NORDERHOV FELLESGUDSTJENESTE
       
4.NOVEMBER 18 HOLE MINNEGUDSTJENESTE
5.NOVEMBER 11 HOLE

HØYMESSE

50, 60, 70-ÅRSKONFIRMANTER

12.NOVEMBER 11 HOLE FAMILIEGUDSTJENESTE
19.NOVEMBER 11 SOLLIHØGDA FAMILIEGUDSTJENESTE
26.NOVEMBER 11 HOLE

HØYMESSE

INNVIELSE AV NYTT EKSTRA-ALTER

 

 

 

 

 

 

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone