HOLE KIRKE
FORSIDEN>Gudstjenester våren 2018

Gudstjenester våren 2018

2018-01-10
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren. Det kan forekomme endringer, men det vil bli kunngjort i Ringerikes blad og Facebook-gruppen: Hole menighet.

DATO

STED

TID

TITTEL

BESKRIVELSE

14.01.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Søndagsskole. Mannskoret.
21.01.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Søndagsskole.
28.01.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Sjømannskirken deltar. Bønnevandring.
04.02.2018 Hole kirke 11:00 Sprell levende-familiegudstjeneste Ragnhild Knotten og søndagsskolen deltar.
11.02.2018 Hole kirke 18:00 Tomasmesse  
18.02.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Søndagsskole.
25.02.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse  
04.03.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse  
11.03.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Søndagsskole.
18.03.2018 Hole kirke 11:00 Tårnagent-gudstjeneste  
25.03.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse  
30.03.2018 Hole kirke 18:00 Korsvei-gudstjeneste  
01.04.2018 Hole kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste  
02.04.2018 Hole bo-og rehabiliteringssenter 11:00 Høymesse  
08.04.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Søndagsskole.
15.04.2018 Hole kirke 11:00 Kristuskrans-gudstjeneste
22.04.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse  
29.04.2018 Hole kirke 11:00 Pilegrimsgudstjeneste  
06.05.2018 Hole kirke 18:00 Vårsang  
13.05.2018 Sollihøgda kapell 11:00 Speidergudstjeneste  
20.05.2018 Sollihøgda kapell 11:00 Konfirmasjon  
21.05.2018 Helgelandsmoen kapell 11:00 Høymesse  
26.05.2018 Hole kirke 12:00 Konfirmasjon  
26.05.2018 Hole kirke 14:00 Konfirmasjon  
27.05.2018 Hole kirke 11:00 Konfirmasjon  
03.06.2018 Bønsnes kirke 11:00 Konfirmasjon  
10.06.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse Søndagsskole.
17.06.2018 Hole kirke 11:00 Høymesse  
24.06.2018 Bønsnes kirke 11:00 Blomstermesse  
HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone