HOLE KIRKE
FORSIDEN>SØNDAGSSKOLEN

SØNDAGSSKOLEN

2016-07-30
Det er knyttet søndagsskole til en del gudstjenester i høst. Dette er en kjempeflott måte for barna til å lære om Jesus.

Søndagsskolen i Hole kirke (ca 11.15 – 12.00)

20. august                   

3. september               

10. september NB! Søndagsskolens dag (fest)

24. september

15. oktober

22. oktober

5. november                

26. november

 

Hilsen
Elin Holm

 

 

 

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone