HOLE KIRKE
FORSIDEN>Hva er konfirmasjon i Den norske kirke?

Hva er konfirmasjon i Den norske kirke?

2013-08-01
Her får du noen enkle og greie svar på spørsmålet om hva konfirmasjon er. Velkommen til å være konfirmant i Hole menighet!

LIVET

Hvorfor er det vanskelig for noen å tro?

Det enkelte menneskes vei med Gud er en gåte som vi kanskje aldri får løst. Hvorfor er det slik at noen så lett klarer å tro, mens andre ikke får det til? Vi kan bare lytte til menneskers historier for å finne mulige forklaringer. Et spor er å se på hvordan vi læres opp til å klare oss selv. Vi skal gå alene, knyte skoene selv og etter hvert velge skole og fremtid på egenhånd. I smått og stort venner vi oss til å ta hånd om eget liv og stole mest på oss selv.

Vi er opplært til bare å stole på det vi med sikkerhet kan erfare. Å tro på en usynlig Gud, kan virke spesielt vanskelig. Mange lurer også på hvordan en allmektig og kjærlig Gud kan tillate så mye vondt i verden. Det vonde i verden gir ingen mening. Det vi vet, er at Gud ikke er langt unna vår verden. Han er ikke uberørt av det vi opplever av urettferdighet og fortvilelse, glede og godhet. Jesus er historien om Gud som ble menneske og levde nær oss. Han er også historien om Gud

som hadde det vondt, ble urettferdig behandlet og drept. Gud valgte å være i det vonde, for å vise oss at han er god. Det kan av og til virke vanskelig å tro på at Gud er god, og at han finnes selv om han ikke synes. Det kan være vanskelig å slippe den hele og fulle kontrollen og stole på Gud. Men det vi tror, er at Gud er for alle og ønsker at alle skal erfare fellesskap med han.

 

GUD

Kjenner du følelsen? Den som forteller at du ikke er bra nok, ikke gjør nok, ikke kan nok, ikke er pen nok, ja, ikke er nok? Er vi bra nok for Gud? Det er mange som forteller oss hvordan vi bør eller kan være. Noe av dette er bra, og noe av det er ikke fullt så bra. Det å være skapt i Guds bilde er det aller beste. Her ligger en kjærlighet som ikke har noen ende. Vi er skapt akkurat sånn som Gud vil ha oss. Det kan være vanskelig å leve som om det er sant. For vi er mer vant til å måtte fortjene god oppmerksomhet.

Vi vet at en relasjon alltid krever noe tilbake, og dette kan gjøre oss litt redde for å ikke strekke til. Som kristne tror vi at vi er elsket og likt av Gud. Hans kjærlighet er ikke vinglete eller avhengig av hvordan vi har det, hva vi tenker eller hva vi gjør. Gud vet at vi kan gjøre feil og at vi trenger både tålmodighet, tilgivelse og raushet. I Bibelen står det at Gud har elsket oss først. Før vi elsker han tilbake. Alt det vakre og rare som er oss mennesker, er det flotteste Gud vet.

Når vi ser oss selv slik Gud ser oss, ønsker vi å se på andre med samme blikket. Siden Gud elsker oss, skal vi og kan vi elske hverandre. I Bibelen står det faktisk at vi skylder å elske hverandre. Vi er skapt i og til kjærlighet. Det er en god måte å møte verden på. Alle vi møter er mennesker vi er knyttet sammen med. Spørsmålet er ikke bare om Gud liker meg. Spørsmålet er også hvordan kan jeg hjelpe folk å se seg selv med Guds blikk.

 

KIRKEN

Hvorfor bli konfirmert?

Hvert år er det ca 40.000 femtenåringer som blir konfirmert i Den norske kirke. Mange av disse vet nøyaktig hvorfor de gjør det. En del er nok ikke helt sikre. Her er en liten forklaring. For lenge siden hang dåp og konfirmasjon sammen. Det vil si at dåpen bestod både av dåp, slik vi kjenner den, og av forbønn med håndspåleggelse. Presten utførte dåpen, biskopen foretok håndspåleggelsen.

Etter hvert som tiden gikk, gled de to handlingene fra hverandre. Til slutt var det år mellom dem. Dåpen skjedde med de små barna. Håndspåleggelsen kom først i ungdomstiden. Det er derfor helt naturlig for alle som er døpt å bli konfirmert. Konfirmasjon betyr bekreftelse. I konfirmasjonen bekrefter Gud at løftene han gav i dåpen, fortsatt gjelder.

Konfirmasjonstiden er også en god mulighet for konfirmanten til å bekrefte at han eller hun ønsker å leve i troen. Hvis du er nysgjerrig på dette med Gud og troen, burde du bli konfirmert kirkelig. Det har betydd utrolig mye for veldig mange.

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone