HOLE KIRKE
FORSIDEN>KONFIRMASJONENE 2018-2020

KONFIRMASJONENE 2018-2020

2018-01-29
Datoer og tidspunkt for konfirmasjonene i Hole menighet i 2018, 2019 og 2020.

2018

Sollihøgda kapell: Søndag 20. mai kl. 11.

Hole kirke: Lørdag 26. mai kl. 12 og kl. 14 pluss søndag 27. mai kl. 11.

Bønsnes kirke: Søndag 3. juni kl. 11

 

2019

Sollihøgda kapell: Søndag 19. mai kl. 11.

Hole kirke: Lørdag 25. mai kl. 12 og kl. 14 pluss søndag 26. mai kl. 11.

Bønsnes kirke: Søndag 2. juni kl. 11

(og evt. kl. 13 hvis det er over åtte Bønsnes-konfirmanter til sammen).

 

2020

Sollihøgda kapell: torsdag 21.mai kl. 11 (Kristi himmelfartsdag)

Hole kirke: lørdag 23.mai kl. 12 og kl. 14 pluss søndag 24.mai kl. 11

Bønsnes kirke: søndag 7.juni kl. 11

(og evt. kl. 13 hvis det er over åtte Bønsnes-konfirmanter til sammen)

 

 

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone