HOLE KIRKE
FORSIDEN>KONFIRMASJONENE 2017-2019

KONFIRMASJONENE 2017-2019

2016-04-26
Datoer og tidspunkt for konfirmasjonene i Hole menighet i 2017, 2018 og 2019.

2017

Sollihøgda kapell: Torsdag 25.mai kl. 11.

Hole kirke: lørdag 20.mai kl. 12 og kl. 14 pluss søndag 21.mai kl. 11.

Bønsnes kirke: Søndag 28.mai kl. 11.

 

 

2018

Sollihøgda kapell: Søndag 20. mai kl. 11.

Hole kirke: Lørdag 26. mai kl. 12 og kl. 14 pluss søndag 27. mai kl. 11.

Bønsnes kirke: Søndag 3. juni kl. 11 og evt. kl. 13.

( kl. 13 hvis det er over åtte Bønsnes-konfirmanter til sammen, ellers bare kl. 11).

 

2019

Sollihøgda kapell: Søndag 19. mai kl. 11.

Hole kirke: Lørdag 25. mai kl. 12 og kl. 14 pluss søndag 26. mai kl. 11.

Bønsnes kirke: Søndag 2. juni kl. 11 og evt. kl. 13.

(kl. 13 hvis det er over åtte Bønsnes-konfirmanter til sammen, ellers bare kl. 11).

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 juli, kl. 11:00
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim. Organist: Sebastian Wemmerløv.
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 16 juli, kl. 11:00
Liturg: sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble.
OLSOKMESSE i Bønsnes
lø. 29 juli, kl. 18:00
Liturger: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 6 aug., kl. 11:00
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone