HOLE KIRKE
FORSIDEN>Anleggsaktiviteter på Hole gravplass i tiden framover

Anleggsaktiviteter på Hole gravplass i tiden framover

2017-11-22
For at vi skal få flere gravplasser og en fin kirkegård, vil det i noen måneder fram mot våren være en del anleggsaktiviteter på Hole gravplass.
Anleggsaktiviteter på Hole gravplass i tiden framover

Det vil være graving av vei mellom gammel og ny kirkegård, drenering rundt kapellet og bygging av ny garasjen i tillegg til bygging av neste trinn av gravplassutvidelsen.

Kirkevergen beklager på vegne av Hole kirkelige fellesråd den ulempen og uro det vil medføre på kirkegården.

 

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone