HOLE KIRKE
FORSIDEN>Vil du gi en gave til Hole menighet med Vipps?

Vil du gi en gave til Hole menighet med Vipps?

2017-09-01
Nummeret er 122642.

Hole menighet har fått seg Vipps.

Logg deg inn på Vipps. Fyll inn i valgfritt beløp
til arbeid i Hole menighet.

Bilde

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone