HOLE KIRKE
FORSIDEN>Luther i tekst og toner

Luther i tekst og toner

2017-09-13
Søndag 22.oktober kl. 18.00 blir det konsert i Hole kirke i forbindelse med reformasjonsjubileet. Den unge mezzosopranen Marianne Bye Granheim synger et utvalg av Luthers salmer, og mellom salmene spiller kantor Grethe Ulversøy komposisjoner bygget på koralmelodiene.

Det blir musikk av blant andre Buxtehude, Böhm, Bach, Brahms, Karg-Elert og Gordon Young. Salmene som er valgt ut, er både de som er kjente og kjære, og noen som ikke er så mye i bruk lenger.

Konserten 22. oktober er gratis, og det serveres kaffe/te og kake. Ved utgangen tas det opp en kollekt som går til dekning av utgifter ved konserten.

 

Bilde

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone