HOLE KIRKE
FORSIDEN>GRUPPEINNDELING

GRUPPEINNDELING

2017-08-31
Slik er gruppene. Om du vil bytte gruppe, må du ta det med Anne-Martha, som har ansvaret for gruppeoppsettet (annemarthe@ringerike.kirken.no).

Fornavn

Gruppe

Eskil B. H. 1
Fredrikke N. R. 1
Hanna A. 1
Helene M. 1
Hermann S. H. 1
Ingerborg Andrea Aa. B. 1
Kaja S. R. 1
Karina M. H. 1
Magnus N. G. 1
Martine Sophie N. B. 1
Mattias 1
Mattis Johan 1
Viktor André T. H. 1
   
Emil B. S. 2
Emilie M. E.  2
Emilie M. 2
Filip E. R. 2
Gard L. 2
Herman M. S.  2
Kristin K. S. 2
Malin O. Aa. 2
Sander M. 2
Sander-Nikolai O. K. 2
Sanne W. 2
Thomas William H. 2
Tiril R. R. 2
Christina R. S. 2
   
Adrian A. S. 3
Aurora K. N. 3
Birk Martin S. 3
Borgny Katrine S. 3
Elisabeth L. P. 3
Emma Caroline H. 3
Endre T. 3
Helene Ø. K. 3
Mads N. 3
Malin S. 3
Markus M. H. 3
Oscar J. S. 3
Siril B. 3
   
   
   
   
   
HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone