HOLE KIRKE
FORSIDEN>NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA

NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA

2017-07-26
I høst starter Hole menighet opp barnekor i Hole kirke. På bildet er det tårnagentene som øver før en gudstjeneste.

NYTT! Barnekoret Jubaluba i Hole kirke (tors 17.30 – 18.30)

For barn 5 - 10 år

Torsdager fra 31. august - 28. november (ikke høstferien).

VELKOMMEN!

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone