HOLE KIRKE
FORSIDEN>KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER I SOMMER

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER I SOMMER

2017-06-15
Vi har andre åpningstider på Hole kirkekontor sommeren 2017.

JULI

Tirsdag og torsdag kl. 9-14

 

1.-13.AUGUST

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-14

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 20 aug., kl. 11:00
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 27 aug., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 27 aug., kl. 14:00
Hole kirke
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 3 sep., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone