HOLE KIRKE
FORSIDEN>KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER I SOMMER

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER I SOMMER

2017-06-15
Vi har andre åpningstider på Hole kirkekontor sommeren 2017.

JULI

Tirsdag og torsdag kl. 9-14

 

1.-13.AUGUST

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-14

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone