HOLE KIRKE
FORSIDEN>ÅRSMØTE I HOLE KIRKE 26.FEBRUAR KL. 12.15

ÅRSMØTE I HOLE KIRKE 26.FEBRUAR KL. 12.15

2017-02-03
Etter gudstjenesten 26.februar er det årsmøte i Hole menighet.

Saker til årsmøte må være kirkekontoret i hende innen 19.februar 2017: kirkeverge@hole.kirken.no

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 26 feb., kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 5 mars, kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 12 mars, kl. 11:00
TÅRNAGENT-gudstjeneste
sø. 19 mars, kl. 11:00
IKKE GUDSTJENESTE
sø. 26 mars, kl. 0:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 april, kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 9 april, kl. 11:00
Gudstjeneste
ma. 25 des., kl. 11:00
HOLE KIRKE. Gudstjeneste.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone