HOLE KIRKE
FORSIDEN>OVERSIKTSPLAN FOR ALLE GRUPPER

OVERSIKTSPLAN FOR ALLE GRUPPER

2018-01-04
Her er en oversikt over alt det de tre gruppene skal gjøre denne høsten. Det er viktig å huske hvilken gruppe en hører til.

UKE

TID OG STED

ANSVAR

TEMA

2
 

Hole kirke
Tirsdag 9. januar
Kl. 18:00-19:00

Anne-Marthe og Morten

Foresattmøte (kun foresatte denne gangen)

3

GRUPPE 1
Hole kirke
Tirsdag 16. januar
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

3

 

GRUPPE 2
Hole kirke
Tirsdag 16. januar
Kl. 19:30-21:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

4

 

GRUPPE 3
Hole kirke
Tirsdag 23. januar
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

6

GRUPPE 2

Hole kirke

Tirsdag 6. februar

Kl. 19:30-21:00

Morten

ØVING til Tomasmessen
Gruppe 2 har oppgaver ved gudstjenesten og øver på tirsdag

6

ALLE

Hole kirke

Søndag 11. februar

Kl. 18:00

Morten og Anne-Marte

OBLIGATORISK GUDSTJENESTE

Gruppe 2 må møte 17:30. De andre kommer 17:55.

7

GRUPPE 1
Hole kirke
Tirsdag 13. februar
Kl. 17:30-19:00

Morten

UNDERVISNING
Stillhetsperlene

Tema: Symboler

Bibeltekst: Joh. 4,46-54

7

GRUPPE 2
Hole kirke
Tirsdag 13. februar

Kl. 19:30-21:00

Morten

UNDERVISNING
Stillhetsperlene

Tema: Symboler

Bibeltekst: Joh. 4,46-54

8

GRUPPE 3
Hole kirke
Tirsdag 20. februar
Kl. 17:30-19:00

Morten

UNDERVISNING
Stillhetsperlene

Tema: Symboler

Bibeltekst: Joh. 4,46-54

10

ALLE
Hole kirke
Tirsdag 6. mars
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe og Kirkens Nødhjelp

UNDERVISNING

Kirkens Nødhjelp
Tema: Fasteaksjon

12

ALLE
Herredshuset
Tirsdag 20. mars

Kl. 17:00-20:00

Anne-Marthe og Hole menighet

FASTEAKSJONEN
Undervisning: 30 minutter om fasteaksjonen

Innsamling: 2 timer i utdelte roder

Kake og brus til alle etter innsamlingen

15

GRUPPE 3

Hole kirke

Tirsdag 10. april

Kl. 17:30-19:00

Morten

ØVING til Kristuskrans-gudstjeneste
Gruppe 3 har oppgaver ved gudstjenesten og øver på tirsdag

15

ALLE

Hole kirke

Søndag 15. april

Kl. 11:00

Morten og Anne-Marte

OBLIGATORISK GUDSTJENESTE

Gruppe 3 må møte 10:30. De andre kommer 10:55.

16

ALLE
Hole kirke

Lørdag 21. april

Kl. 12:00-14:00

Anne-Marthe og Morten

LEKEBRYLLUP
Brud, brudgom, forlovere, prest, kirketjener, taler, taco og kaker. Vi deler opp i grupper, og forbereder oss på bryllup. I tillegg vil noen grupper også møte på tirsdagen før. Gruppepåmelding kommer senere.

19

ALLE
Hole kirke

Tirsdag 8. mai

Kl. 17:00

Anne-Marthe og Morten

FOTOGRAFERING

Se eget oppsett neste side.

Fotograf heter Rune Andersen

 

.

ØVELSER TIL KONFIRMASJON

KONFIRMASJON

KIRKEBYGG

ØVELSE

Søndag 20. mai kl. 11

Øver i Sollihøgda kapell

Tirsdag 15. mai kl. 17:30-18:00

Lørdag 26. mai kl. 12

Øver i Hole kirke

Tirsdag 22. mai kl. 18:00-18:55

Lørdag 26. mai kl. 14

Øver i Hole kirke

Tirsdag 22. mai kl. 19:00-19:55

Søndag 27. mai kl. 11

Øver i Hole kirke

Tirsdag 22. mai kl. 20:00-20:55

Søndag 3. juni kl. 11

Øver i Bønsnes kirke

Tirsdag 29. mai kl. 18:30-19:15

 

FOTOGRAFERING

HOLE KIRKE

HOLE KIRKE

BØNSNES KIRKE

SOLLIHØGDA KAPELL

ALLE konfirmantene

Tirsdag 8. mai

Oppmøte kl. 17:00

For utdelinga av kapper og betaling

Kun de som konfirmeres i Hole kirke

Kun de som konfirmeres i Bønsnes kirke

Kun de som konfirmeres i Sollihøgda kapell

Foto 17:30

Foto kl. 17:45

Foto kl. 18:30

Foto kl. 19:15

 

Kontaktinformasjon

Anne-Marthe: annemarthe@ringerike.kirken.no

Hjemmesiden: http://hole.kirken.no/konfirmanter

Facebook-gruppe: Holekonfirmant 2018

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone