HOLE KIRKE
FORSIDEN>OVERSIKTSPLAN FOR ALLE GRUPPER

OVERSIKTSPLAN FOR ALLE GRUPPER

2017-08-01
Her er en oversikt over alt det de fire gruppene skal gjøre denne høsten. Det er viktig å huske hvilken gruppe en hører til. Det er oppført fire grupper nedenfor, men foreløpig er det kun satt opp tre grupper.

UKE

TID OG STED

ANSVAR

TEMA

37

ALLE

Hole kirke

Tirsdag 12. september

Kl.17:30-19:00

Morten og Anne-Marthe

Foresatt + ungdomsmøte

37

ALLE
Hole kirke
Søndag 17. september
Kl. 11:00

Morten

OBLIGATORISK GUDSTJENESTE

Konfirmantpresentasjon

38

ALLE
Hole kirke
Tirsdag 19. september
Kl. 18:00-20:00

Morten og Anne-Marthe

FELLESSAMLING for alle konfirmantene.
Gudsperlen, jeg-perlen og dåpsperlen
Tema: Gud som skaper, frelser og livskraft
Bibeltekst: 1 Mos 2,7 og Joh. 3,16
ØVELSE til å være medhjelper på gudstjeneste

41

GRUPPE 1
Hole kirke
Tirsdag 10. oktober
Kl. 17:30-19:00

Morten

UNDERVISNING
Ørkenperlen

Tema: Innlevende bibellesning

Omvendelse, tro og tvil

Bibeltekst: Apg. 9,1-25

GRUPPE 2
Hole kirke
Tirsdag 10. oktober
Kl. 19:30-21:00

UNDERVISNING
Ørkenperlen

Tema: Innlevende bibellesning

Omvendelse, tro og tvil

Bibeltekst: Apg. 9,1-25

42

GRUPPE 3
Hole kirke
Tirsdag 17. oktober
Kl. 17:30-19:00

Morten

UNDERVISNING
Ørkenperlen

Tema: Innlevende bibellesning

Omvendelse, tro og tvil

Bibeltekst: Apg. 9,1-25

GRUPPE 4
Hole kirke
Tirsdag 17. oktober
Kl. 19:30-21:00

UNDERVISNING
Ørkenperlen

Tema: Innlevende bibellesning

Omvendelse, tro og tvil

Bibeltekst: Apg. 9,1-25

43

ALLE:
Gulsrud leirsted
Fredag 27. okt -
Søndag 29. okt

Anne-Marthe

 

 

 

KONFIRMANTLEIR
Felles avreise fra innerst på parleringen ved Rema 1000 på Vik kl. 17:00. Foresatte må kjøre. Eget program for helgen kommer.
Perle: Gudsperlen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

GRUPPE 1
Hole kirke
Tirsdag 14. november
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Hemmelighetsperlene

Tema: Julens budskap

Bibeltekst: Luk 2,1-19

GRUPPE 2
Hole kirke
Tirsdag 14. november
Kl. 19:30-21:00

UNDERVISNING
Hemmelighetsperlene

Tema: Julens budskap

Bibeltekst: Luk 2,1-19

47

GRUPPE 3
Hole kirke
Tirsdag 21. november
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Hemmelighetsperlene

Tema: Julens budskap

Bibeltekst: Luk 2,1-19

GRUPPE 4
Hole kirke
Tirsdag 21. november
Kl. 19:30-21:00

UNDERVISNING
Hemmelighetsperlene

Tema: Julens budskap

Bibeltekst: Luk 2,1-19

48

GRUPPE 1

Hole kirke
Tirsdag 28. november
Kl. 17:30-19:00

Morten

ØVING til Lysmesse
Gruppe 1 har oppgaver ved gudstjenesten og øver på tirsdag.

48

ALLE
Hole kirke
Søndag 10. desember
Kl. 19:00

Morten

OBLIGATORISK GUDSTJENESTE
LYSMESSE

Gruppe 1 møter 18:30. De andre kommer 18:55

2018

 

2
2018

Hole kirke
Tirsdag 9. januar
Kl. 18:00-19:00

Anne-Marthe og Morten

Foresattmøte (kun foresatte denne gangen)

3

2018

GRUPPE 1
Hole kirke
Tirsdag 16. januar
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

GRUPPE 2
Hole kirke
Tirsdag 16. januar
Kl. 19:30-21:00

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

4

2018

GRUPPE 3
Hole kirke
Tirsdag 23. januar
Kl. 17:30-19:00

Anne-Marthe

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

GRUPPE 4
Hole kirke
Tirsdag 23. januar
Kl. 19:30-21:00

UNDERVISNING
Nattens perle

Tema: Lyset i mørket

Bibeltekst: Luk 7,11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone