HOLE KIRKE
FORSIDEN>BETALINGSSATSER FOR HOLE KIRKELIGE FELLESRÅD

BETALINGSSATSER FOR HOLE KIRKELIGE FELLESRÅD

2016-09-21
Justerte priser 1.10.2016. Alle priser er inkludert mva.

BRUK AV KIRKEN

1

Leie av en kirke for utenbygds og ikke-medlemmer i Den norske kirke til vielser (Utenbygds vil si utenfor Hole og Ringerike)

3000 kr

2

Leie av en kirke for utenbygds og ikke-medlemmer i Den norske kirke til begravelser og bisettelser

3000 kr

3

Leie av organist for samme gruppe til slike seremonier

1000 kr
 

4

Solist-akkompagnement

600 kr

5

Bruk av kirken til korøvelser o.l. for grupper som ikke er kirkens egne, pr. gang     

800 kr

6

Konserter og arrangementer arrangert av grupper som ikke er Hole kirkens egne

 

15% av billett-inntekt

 

 

 

GRAVFERD

7

Kremasjonsavgift, inkludert urne

6000 kr

8

Nedsetting av urne, utenbygds

2000 kr

9

Nedsetting av kiste, utenbygds

5000 kr

10

Preludering v/ organist, 20 min før

500 kr

11

Solist-akkompagnement

600 kr

12

Leie av organist for utenbygds og utenfor Dnk

1500 kr

13

Festeavgift, kirkegården, fri grav i 20 år, deretter pr. år                                                       For utenbygds

300 kr

500 kr

 

 

 

GRAVSTELL

14

Nedsetting av selvvannings-kasse

400 kr

15

Planting og stell, pr. år

1000 kr

16

Bare vanning

600 kr

17

Krans til jul

300 kr

18

Oppretting av skjevt eller veltet gravminne

600 kr

19

Transport av urne fra kremasjonssted til kirkegård

800 kr

20

Fjerning og destruering av gravminne etter sletting

800 kr

 

 

 

ANNET

21

Leie av organist ved ulike seremonier som ikke foregår i regi av Dnk

1500 kr

22

Egenbetaling konfirmanter

1500 kr

23

Konfirmantjubileum

350 kr

 

 

 

ANNONSER I HOLEPOSTEN

 

Fargeannonse, stor

1850 kr

 

Fargeannonse, liten

1500 kr

 

Annonse, stor

1200 kr

 

Annonse, liten

1000 kr

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone