HOLE KIRKE
FORSIDEN>Gudstjenestekrav for konfirmanter i Hole menighet

Gudstjenestekrav for konfirmanter i Hole menighet

2016-09-21
Hver konfirmant skal delta på 13 gudstjenester i konfirmantåret. De fordeler seg som oversikten nedenfor viser.

5 valgfrie gudstjenester

Kan også delta andre steder enn i Hole (må levere underskrift fra prest/kirketjener). Dere kan bytte ut en av gudstjenestene mot en begravelse og en mot et bryllup.

2 gudstjenester som medhjelper (ministrant)

Oversikt kommer og legges på hjemmesiden.

6 obligatoriske gudstjenester:

  • Prestentasjon (11. september)
  • Leirgudstjeneste (30. oktober)
  • Lysmesse (11. desember)
  • Tomasmesse (februar)
  • Kristuskransgudstjeneste (april)
  • Konfirmasjon (mai/juni)

 

 

 

 

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone