HOLE KIRKE
FORSIDEN>Gudstjenestekrav for konfirmanter i Hole menighet

Gudstjenestekrav for konfirmanter i Hole menighet

2016-09-21
Hver konfirmant skal delta på 13 gudstjenester i konfirmantåret. De fordeler seg som oversikten nedenfor viser.

5 valgfrie gudstjenester

Kan også delta andre steder enn i Hole (må levere underskrift fra prest/kirketjener). Dere kan bytte ut en av gudstjenestene mot en begravelse og en mot et bryllup.

2 gudstjenester som medhjelper (ministrant)

Oversikt kommer og legges på hjemmesiden.

6 obligatoriske gudstjenester:

  • Prestentasjon (11. september)
  • Leirgudstjeneste (30. oktober)
  • Lysmesse (11. desember)
  • Tomasmesse (februar)
  • Kristuskransgudstjeneste (april)
  • Konfirmasjon (mai/juni)

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone