HOLE KIRKE
FORSIDEN>Egenbetaling for konfirmanter

Egenbetaling for konfirmanter

2016-09-09
Vi har en egenandel på 1500 kr for å være med på konfirmantopplegget i Hole sokn.

KONTONUMMER: 2280 40 00244

 

 

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone