HOLE KIRKE
FORSIDEN>Egenbetaling for konfirmanter

Egenbetaling for konfirmanter

2016-09-09
Vi har en egenandel på 1500 kr for å være med på konfirmantopplegget i Hole sokn.

KONTONUMMER: 2280 40 00244

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone