HOLE KIRKE
FORSIDEN>Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirker

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirker

2016-06-15
Pilegrimsvandringen 5. juni 2016 i tekst og bilder.

Vi kommer fra øst og vest, nord og sør og samles til pilegrimsgudstjeneste og dåp i Haug kirke. Rundt 50 pilegrimer møttes i etterkant ved kirkeruinen på Stein gård i Hole. Pilegrimsprest Lena Ròs Matthiasdottir ledet våre tanker inn på vår indre vandring med Gud. Kirkeruinen innbyr til undring over tidligere tiders kirkegang.

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerKirkeruinen på Stein gård

Vandringen startet gjennom blidt kulturlandskap i det karakteristiske, flate området rundt Steinssletta, Brenna og fortsatte mot Hole kirke. Gudmund Bakke fortalte frodig om kongsgården, kirken og området vi vandret gjennom.

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerVandring på Jørgen Moes vei

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerMot Hole kirke

En kjærkommen rast ble det tid til i skyggen av høyreiste bjørketrær på Hole kirkegård. Noen fant et skyggefylt sted ved historiske Svenskeroa, med minnestøtten fra slaget i Nordkleiva i 1716.

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerHole kirke

Vi ruslet videre syngende på strofen: “Du omgir meg på alle sider, og du held meg fast i di hand.” Fuglesangen overtok gjennom Svendsrudmoen. Sti og skogsveier var prydet med vakre markblomster. Langs åkerkanten ved Mosmoen så vi utover salatrader i fargerike mønster. Oppover Bergerbakkene fikk enkelte av oss testet sin viljestyrke.

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerVandring på Pilegrimsleden

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerSalatrekker ved Mosmoen

Ved vandringens slutt samlet vi oss i majestetiske Norderhov kirke til islands salmesang framført av vår pilegrimsprest Lena.

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerMot Norderhov kirke

Takk til alle pilegrimene for en opplevelsesrik og inspirerede tur!

Takk til pilegrimsprest Lena, historieforteller Gudmund og leder for pilegrimsfellesskapet RiHaTo, Peder Gjerdrum.

Takk til dere som lot oss få komme inn i våre 4 middelalderkirker. Nå gjenstår bare Bønsnes kirke. Velkommen! 

 

Tekst: Torun Eskevik Ruud

Foto: Rune Imsgard Andersen

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone