HOLE KIRKE
FORSIDEN>Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirker

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirker

2016-05-25
Søndag 5. juni 2016 er det pilegrimsvandring fra kirkeruinen på Stein gård, videre til Hole kirke og til Norderhov kirke.

Dagen begynner med pilegrimsgudstjeneste i Haug kirke kl 11.00, fortsetter med buss til Stein gård, vandring til Hole kirke og videre langs pilegrimsleden til Norderhov kirke. Det går buss tilbake til Haug for de som trenger det. Vandringen tar ca. fire timer og åpen for alle, innen- og utenbygds, gamle og unge.

Du kan være med hele dagen eller deler av dagen. Det er mulig å komme for bussavgang i Haug eller å starte ved Stein gård. Organisering av busstransport er fra/til Haug og er gratis.

OBS! Parkering ved P-plass i krysset Selteveien – Steinssletta. Ingen biler opp til Stein gård.

Lena Rós Matthiasdottir er pilegrimsprest og diakon Torun Eskevik Ruud deltar. Gudmund Bakke vil på sin lune og kunnskapsrike måte kåsere om minnerike steder og hendelser underveis.

Ta med niste og drikke!

Velkommen til en vandring i flott natur og middelaldersk sus!

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerHole kirke

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerKirkeruinen på Stein gård

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

11.00 Pilegrimsgudstjeneste i Haug

12.30 Bussavgang (gratis) fra Haug etter gudstjenesten

13.00 Start ved kirkeruinen ved Stein gård, vandring til Hole kirke til m/nistepause og videre vandring til Norderhov kirke.

Ca kl 16.45 Avslutning med orgelmusikk i Norderhov kirke.

Ca kl 17.00 Buss tilbake til Haug.  

 

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerVed Moe gård, fra en tidligere pilegrimsvandring

 

Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirkerVed Norderhov kirke, fra en tidligere pilegrimsvandring

Arr. Haug menighet i samarbeid med Pilegrimsfellesskapet RiHaTo (Ringerike – Hadeland – Toten).

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone