HOLE KIRKE
FORSIDEN>"Pilgrims crossing borders" gjennom Holebygda.

"Pilgrims crossing borders" gjennom Holebygda.

2015-05-29
En internasjonal pilegrimsstafett på vei fra Trondheim til Roma og videre til Jerusalem har gått gjennom Holebygda. Vandringen fra Bjørke gård til Krokskogen innebar besøk både i Hole kirke og Bønsnes kirke. Se bildegalleriet nederst!

Pilegrimene bærer med seg stafettpinnen, en pilegrimsstav med tilhørende dagbok. Gjennom bygdene i regn, vind og sol har flere pilegrimer gått deler av leden. I Hole deltok både Jane, leder for pilegrimssenteret på Granavollen og Torun, diakon i Hole.  

Pilegrim Giovanni fra Italia, Stein fra Trondheim og Peder fra Hønefoss fikk oppleve Holebygda på sitt beste med heggeblomstring, jublende fuglesang, grønnkledde trær og jorder og et hav av vakre villblomster langs stier og veier. Som om ikke det var nok, lå fjorden badet i skinnende maisol.

I Hole kirke ble pilegrimene tatt imot av kantor Grethe som sendte oss videre med tonene fra Brudemarsj fra Norderhov. Over Leineåsen til Bønsnes kirke holdt naturen sin egen preken. Ole Jørgen innviet oss i historien bak Olavskirken vår, og vi fikk høre spennende historier om kirkens inventar og bruk.

Pilegrimer over hele Europa venter på stafettpinnen som skal symbolisere og styrke vennskap, samhold og dialog over landegrensene. Å krysse grenser skal fremme toleranse, fred, solidaritet og menneskeverd. Vandringen vil være fundert på menneskesynet til Han som sa: ”Du skal elske din neste som deg selv. - Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere.” Å bygge vennskap i møte med menneskelige barrierer kan være en indre vandring i møte med sine egne holdninger og fordommer.

Stafetten vil være framme i Roma 12. oktober 2015 og vil avsluttes i Jerusalem i november.

Bloggen vil bli oppdatert i løpet av juni: http://picrobo.blogspot.no/. Flere bilder ligger på Facebook.

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone