HOLE KIRKE
FORSIDEN>Velkommen til FAMILIESANG!

Velkommen til FAMILIESANG!

Ruud, Torun E.
2016-01-01
Familiesang er for hele familien. Vi ønsker velkommen barn i alle aldrer, foreldre/foresatte, besteforeldre, faddere. Noen liker å synge, andre å spille på rytmeinstrument eller å høre på. Det blir lek, sanger med bevegelser og en bibelfortelling.

Våren 2017

Familiesang i Hole kirke (tors 17.30 – 18.15)

Barn i alle aldrer, foreldre, besteforeldre, faddere m. fl. er velkommen til å synge, leke, danse, spille på rytmeinstrument, lytte til bibelfortelling m.m.  

19. januar        16. februar       23. mars

 2. februar        9. mars

Velkommen til Hole kirke!

Hilsen Hole menighet

mobil 41223028 (diakon) el tro@hole.kirken.no

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 juli, kl. 11:00
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim. Organist: Sebastian Wemmerløv.
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 16 juli, kl. 11:00
Liturg: sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble.
OLSOKMESSE i Bønsnes
lø. 29 juli, kl. 18:00
Liturger: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 6 aug., kl. 11:00
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone