HOLE KIRKE
FORSIDEN>Velkommen til BABYSANG!

Velkommen til BABYSANG!

Ruud, Torun E.
2016-07-31
Babysang er for barn fra 0 – 2 år. Tilbudet er gratis og er for alle foreldre eller besteforeldre som er hjemme med små barn. Vi samles til en sangstund i Hole herredshus (samfunnssalen) der babyene/småbarna er i fokus. Det serveres te/kaffe til slutt.

Våren 2017

Babysang (torsdager 12.30 – 13.30)

Barn 0-2 år og foreldre/besteforeldre.

Sted: Hole herredshus (samfunnssalen/kantina)

26. januar        23. februar    30. mars 

 9. februar        16. mars          

                                         

Velkommen!

 

Hilsen Hole menighet

Påmelding til Torun Eskevik Ruud: Mob. 41223028 eller e-post tro@hole.kirken.no

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 juli, kl. 11:00
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim. Organist: Sebastian Wemmerløv.
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 16 juli, kl. 11:00
Liturg: sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble.
OLSOKMESSE i Bønsnes
lø. 29 juli, kl. 18:00
Liturger: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 6 aug., kl. 11:00
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone