HOLE KIRKE
FORSIDEN>REGISTRERING AV KONFIRMANTER I 2018

REGISTRERING AV KONFIRMANTER I 2018

2017-07-26
Hvis du har lyst til å være konfirmant i Hole menighet, kan du fylle ut skjemaet.

 

Velkommen til KONFIRMANTREGISTRERINGEN!

Vennligst fyll ut så mye som mulig. Hvis dere skulle ha problemer med å få levert skjemaet, kan dere sende informasjonen til post@hole.kirken.no.

Vi gjør oppmerksom på at egenbetalingen for konfirmantene er 1500 kroner, som inkluderer leir, materiell, frukt og kappeleie. Beløpet betales innen 1.oktober 2017.

KONTONUMMER: 2280 40 00244

 
Husk at du og dine foreldre BØR melde dere inn i Facebook-gruppen Holekonfirmant 2018 - hvis dere ellers er brukere av FB. Der vil dere alltid bli godt oppdatert. (Vi kan kun se den aktiviteten som foregår i gruppen - IKKE det dere ellers gjør på Facebook.)

 

På vår hjemmeside finner dere alltid oppdatert informasjon:
http://hole.kirken.no/konfirmanter

 


Den vanlige undervisningen blir tirsdagskvelder ca. hver 3-4 uke. Det blir ved behov laget 4 grupper - to tidliggrupper og to sengrupper.

I tillegg kommer leir, filmkveld, lekebryllup og fasteaksjon. Alle må være med på noen søndagsgudstjenester gjennom året.

Mer informasjon om dette kommer på fellesmøtet for konfirmanter og foreldre tirsdag 12.september kl 18-19.30.

 VALG AV KIRKE FOR KONFIRMASJONEN

Nedenfor skal dere vennligst markere hvilken kirke, dato og klokkeslett som passer best.

OBS! Når det gjelder Bønsnes, vil det kun bli én gudstjeneste (kl. 11) hvis det er åtte eller færre konfirmanter. Da faller kl. 13 bort. Det vil vi gi beskjed om så fort de fleste har registrert seg.

Alle får det de ønsker i Hole kirke og Sollihøgda kapell.


FORESATTE

Navn på konfirmantens biologiske foreldre skrives under "Mor" og "Far". Om dere ikke vet hvem en eller begge er, holder det å skrive "Ukjent" i stedet for navn og adresse.

Navn på eventuelle adoptivforeldre  fylles inn under "Mor" og "Far" - i stedet for biologiske foreldre.

Eventuelle fosterforeldre skrives i tillegg inn under "Andre foresatte". Det holder at en av fosterforeldrene føres opp.

Det er viktig at vi får telefonnummer og epost-adresse til minst en av de voksne i familien. Vi kommer til å bruke e-post og SMS i blant. Facebook-gruppen Holekonfirmant 2018 vil ikke være eneste sted for ny informasjon, men vil bli brukt flittig til å minne om ulike ting. Spørsmål av praktisk art kan stilles i gruppen. Merk dere at alle planer til enhver tid vil ligge oppdatert på vår hjemmeside: http://hole.kirken.no/konfirmanter.Hvis konfirmanten bor hos annen foresatte, føres han eller hun opp nedenfor. Det holder med ett navn.
Nedenfor skal dere føre opp den e-postadressen og det mobilnummeret vi kan benytte når vi skal sende ut e-post eller SMS.


Hvis konfirmanten ikke ble døpt i Hole sokn, må dere sende inn kopi av dåpsattest til: Hole kirkekontor, Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse.

Når du nedenfor trykker på "Send inn", vil det automatisk bli sendt en kopi av dette skjemaet til alle epost-adresser som er lagt inn i skjemaet.

Har du spørsmål, kan du sende dem til post@hole.kirken.no eller ringe tlf. 32160100.

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 20 aug., kl. 11:00
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 27 aug., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 27 aug., kl. 14:00
Hole kirke
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 3 sep., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone