HOLE KIRKE
FORSIDEN>REGISTRERING AV KONFIRMANTER I 2018

REGISTRERING AV KONFIRMANTER I 2018

2017-07-26
Hvis du har lyst til å være konfirmant i Hole menighet, kan du fylle ut skjemaet.

 

Innmeldingen er avsluttet!

 

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone