HOLE KIRKE
FORSIDEN>VISJON OG MÅLSETNING

VISJON OG MÅLSETNING

2013-01-01
Hva er visjonen? Hva vil vi med trosopplæringen?

VISJON:

Vi vil at barna skal bli kjent med Jesus og få et språk til å snakke om Gud.

Viktig er det at barn og unge blir kjent med bibelfortellingene om Jesus, får kjennskap til kristne sanger og får et naturlig forhold til kirkens mangfoldige symboler.

 

MÅLSETNING:

Gud har gitt oss livet i gave. Han gir oss nye dager og et liv i tro, håp og kjærlighet. Gud møter oss der vi er gjennom sitt ord, i sang, bønn, dåp og nattverd.

I dåpen får foreldre, faddere og menigheten ansvar for ”å be for barnet, lære barnet selv å be, og hjelpe barnet til å bruke Guds ord og Herrens nattverd, for at barnet kan bli hos Kristus når det vokser opp.” Vi kaller dette for trosopplæring, som gjelder alle døpte mellom 0 – 18 år. Stortinget har vedtatt at alle døpte i Den norske kirke har rett til opplæring i den kristne tro.  Hole menighet ønsker i samarbeid med barnets foreldre/foresatte, faddere, barnehage og skole å legge til rette for en livsnær trosopplæring knyttet til barnets utvikling og nærmiljø.

Trosopplæringen er tilrettelagt for alle uansett funksjonsevne og forutsetninger. Konfirmantundervisningen inngår i menighetens trosopplæring.

Barn trenger et språk for å bli kjent med Gud og med troen. Alle har vi noe å lære. Vi lærer av hverandre når vi praktiserer troen. Barna lærer gjennom å delta. De lærer gjennom opplevelser og fellesskap.

I Hole menighet ønsker vi at barna skal delta og medvirke i ulike aktiviteter som sang, bønn, bevegelser/dans, lek og spill tilpasset alder. Vi ønsker at barna skal stille spørsmål, undre seg og tolke livet i lys av kristen tro. Verdier som tilgivelse, omsorg og solidaritet er i tråd med Guds vilje for oss mennesker. 

I Bibelen møter vi Jesus som skapte tro, undring og tvil gjennom det han sa og gjorde. Barna blir kjent med troens innhold, selv om ingen fullt ut kan forstå Gud. Trygghet på egen religiøs tilhørighet og identitet er viktig i møte med et flerkulturelt samfunn. Kirkens tradisjoner og kulturarv innbyr til markering av høytider og ulike livshendelser som dåp og konfirmasjon. Kirkens symboler og bilder rommer egne fortellinger.

Hole menighet ønsker hele familien velkommen til ulike samlinger i våre kirker. Menigheten vil stå sammen med familien om et hellig ansvar for alle døpte.

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone