HOLE KIRKE
FORSIDEN>Gudstjenestens oppbygning

Gudstjenestens oppbygning

Hunstad, Morten H.
2009-10-17
Slik er gudstjenesten bygd opp i Den norske kirke.

1. SAMLING

Til innledningen hører prosesjon inn, velkomstord, DÅP og forberedelse til gudstjenestefeiringen.

2. ORDETS DEL

Under Ordets del skal vi lytte til Guds ord slik det møter oss i tekstlesningene fra Bibelen og i forkynnelsen av det gode budskapet om frelse i troen på Jesus Kristus.

3. FORBØNN

Vi skal som kirke be for andre, om at Gud bevarer dem i alt som skjer.

4. BORDETS DEL

Nattverdsmåltidet har stått sentralt i kirkens gudstjenesteliv i 2000 år, og i Hole feirer vi så å si alltid nattverd når det er gudstjeneste.

5. SENDELSE

Velsignelsen skal følge oss ut av kirken og gi oss kraft til å være gode mennesker i våre relasjoner.

 

 

 

 

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone