HOLE KIRKE
FORSIDEN>Familiegudstjenesten på Sollihøgda med natursti og grilling 2015

Familiegudstjenesten på Sollihøgda med natursti og grilling 2015

2015-05-03
”Nå er det morgen, tåkene letter. Fuglesang vekker livet på jord. Takk, Gud, for sangen, dagen og lyset, sannhetens kilde, som er ditt ord.” Presten Eivind Skeie har oversatt den vakre salmen til norsk og skildrer scenarioet som møtte oss på Sollihøgda en søndag morgen i april.

Hole speidergruppe deltok på gudstjenesten med bønn, bevegelser og tekstlesing. Sammen med en gruppe konfirmanter ble det en lang og flott prosesjon både inn og ut av kapellet. Fortellingen om Saulus (Paulus) som ble blind og uten matlyst etter møtet med Jesus, endte heldigvis godt. Han fikk igjen synet, ble fylt av Den hellige Ånd, spiste og kom til krefter.   

På sletten nedenfor kapellet hadde speiderne rigget til lavo, gapahuk og tønnegrill. Før vi fikk spise, var det natursti. Både gamle og unge måtte løse 10 poster med spørsmål fra planteriket.

Etterpå ble det god tid til grilling av pinnebrød og pølsespising. Morten prest så ut til å ha peiling på steking av pinnebrød. Per stilte som alltid trofast opp og serverte nygrilla pølser med godt tilbehør. Han bød også på en kaffekopp til den som ville.

Tusen takk til Hole speidergruppe, både speidere og ledere for deltakelse i gudstjenesten og et flott opplegg på kirkebakken! Vi ser fram til fortsatt samarbeid med dere, og ønsker dere tilbake i høst i Hole kirke og neste år til Sollihøgda kapell.

Speiderløftet  

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

Jeg lover etter beste evne å:

a. være åpen for Gud

b. hjelpe andre og

c. leve etter speiderloven

 

Speiderloven

En speider er åpen for Gud og hans ord.

En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

En speider er hjelpsom og hensynsfull.

En speider er en god venn.

En speider er ærlig og pålitelig.

En speider kjenner naturen og verner om den.

En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

 

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone