201720162015201420132012201120102009
OktoberNovember
 
ARKIV OG HISTORIKK
EN OPPGAVE OM HOLE KIRKE
KLUBBEN møtes i kirken annenhver fredag, og denne gangen fikk de unge en spennende oppgave å løse.
Årets konfirmanter
Nå er de nye konfirmantene innskrevet og presentert for Hole menighet.
Utdeling av CD til 3-åringene
Det har blitt tradisjon i Hole å dele ut en CD med kristen barnemusikk til treåringene.
Utdeling av kirkebok til fireåringene
Hvert år samler kateket Marit Hunstad fireåringene til en sangstund i forkant av utdelingen i kirken. De synger flere av sangene...
Utdeling av bok til 2-åringene
Det er en del av trosopplæringen i Hole menighet at det deles ut bok til toåringene i soknet.
Valgresultatet
I år ble menighetsrådsvalget avholdt samme dag og i nærheten av stortingsvalget. Det medførte bedre valgdeltakelse på landsbasis...
Andakter
Hver måned er det andaktsstund ved Hole bo- og rehab.senter og Sundjordet.
HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone