NYHETER
Hvis du har lyst til å være konfirmant i Hole menighet, kan du fylle ut skjemaet.
Les mer
Har du lyst til å være med å synge gospel?
Vi ønsker å prøve ut om vi kan få til litt "gospelfeeling" med lokale krefter i Hole kirke. Vi har som mål å synge 4 gospelsanger på gudstjenesten søndag 7. mai.
Holeungdom om Fasteaksjonen 2017
4. april skal konfirmantene i Hole gå bøssebærere, for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
VIL DU VÆRE BØSSEBÆRER UNDER FASTEAKSJONEN?
Tirsdag 4.april er det fasteaksjon i Hole for Kirkens Nødhjelp. Vi trenger flere som kan gå med bøsse eller evt være sjåfør. Kontaktperson i menigheten er Anne-Marthe Eilertsen (47815147).
VELKOMMEN TIL HOLE KIRKE SKJÆRTORSDAGS KVELD
Herved inviterer Hole menighetsråd til et minneverdig selskap i Hole kirke, skjærtorsdag kveld kl. 19, 13.april 2017. Det enkleste er å melde seg på via skjemaet nedenfor. Kontaktperson er Frithjof Rudstaden.
ÅRSMELDING FRA ÅRSMØTET 26. FEBRUAR 2017
Her kan dere lese årsmeldingen for Hole sokn 2016. Nederst på siden finner dere lenke til årsmeldingen i pdf-fil.
Gudstjenester vår og sommer 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.
Ønsker du å gi en gave til Hole menighet?
Da kan du bruke kontonummer: 2280 40 00244
KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00
Gave til Hole menighet: 2280 40 00244
________________________

HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

TIDLIGERE SAKER

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone