NYHETER
Bønsnes sommerfestival 2018
Det blir vakre toner i Bønsnes kirke også i sommer, blant annet fra panfløyte, harpe, hardingfele, blokkfløyte og sang.
Les mer
Menighetens årsmøte 2018
Årsmøte holdes på Hole kirkekontor, Jomfrulandsveien 2, onsdag 21.februar kl. 18.00.
Salmekveld med Eyvind Skeie og koret Dacapo
Tirsdag 13.mars kl. 19.00 inviterer Hole menighet til salmekveld og møte med salmedikteren, presten og forfatteren Eyvind Skeie.
KONFIRMASJONENE 2018-2020
Datoer og tidspunkt for konfirmasjonene i Hole menighet i 2018, 2019 og 2020.
Gudstjenester våren 2018
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren. Det kan forekomme endringer, men det vil bli kunngjort i Ringerikes blad og Facebook-gruppen: Hole menighet.
TROSOPPLÆRINGEN VÅREN 2018
Her er det oversikt over trosopplæringen i Hole menighet.

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00


GAVE TIL HOLE MENIGHET
På konto 2280 40 00244
eller på Vipps: nr. 122642.
________________________

HVA SKJER?
HØYMESSE
sø. 25 feb., kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 4 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE.
HØYMESSE
sø. 11 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Søndagsskole.
TÅRNAGENT-GUDSTJENESTE
sø. 18 mars, kl. 11:00
HOLE KIRKE. Tårnagentene deltar på gudstjenesten. Denne gudstjenesten passer for store og små i alle aldre.
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone