NYHETER
Hvis du har lyst til å være konfirmant i Hole menighet, kan du fylle ut skjemaet.
Les mer
KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER I SOMMER
Vi har andre åpningstider på Hole kirkekontor sommeren 2017.
ÅRSMELDING FRA ÅRSMØTET 26. FEBRUAR 2017
Her kan dere lese årsmeldingen for Hole sokn 2016. Nederst på siden finner dere lenke til årsmeldingen i pdf-fil.
Gudstjenester vår og sommer 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.
Ønsker du å gi en gave til Hole menighet?
Da kan du bruke kontonummer: 2280 40 00244
Velkommen til BABYSANG!
Babysang er for barn fra 0 – 2 år. Tilbudet er gratis og er for alle foreldre eller besteforeldre som er hjemme med små barn. Vi samles til en sangstund i Hole herredshus (samfunnssalen) der babyene/småbarna er i fokus. Det serveres te/kaffe til slutt.
KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Sommertid i juli: tirs./tors. kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00
Gave til Hole menighet: 2280 40 00244
________________________

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 juli, kl. 11:00
Liturg: kapellan Kristine Bekken Aschim. Organist: Sebastian Wemmerløv.
HØYMESSE i Bønsnes
sø. 16 juli, kl. 11:00
Liturg: sokneprest i Hønefoss, Tor Magnus Amble.
OLSOKMESSE i Bønsnes
lø. 29 juli, kl. 18:00
Liturger: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 6 aug., kl. 11:00
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone