NYHETER
Anleggsaktiviteter på Hole gravplass i tiden framover
For at vi skal få flere gravplasser og en fin kirkegård, vil det i noen måneder fram mot våren være en del anleggsaktiviteter på Hole gravplass.
Les mer
Barnekoret Jubaluba sang på sin første gudstjeneste
Søndag 12.november 2017 sang det nystartede koret på sin første gudstjeneste i Hole kirke.
Vil du gi en gave til Hole menighet med Vipps?
Nummeret er 122642.
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
Ringerike Vocalis fortsetter tradisjonen med å sette opp større korverk, og det anerkjente orkesteret Barokkanerne er igjen booket for samarbeid. Denne gang blir det gjenhør med Bachs Juleoratorium, med konsert i nye Hønefoss kirke lørdag 6.januar kl. 19.00 og konsert i Hole kirke søndag 7.januar kl. 18.00.
NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA
I høst starter Hole menighet opp barnekor i Hole kirke. På bildet er det tårnagentene som øver før en gudstjeneste.
Gudstjenester sommer og høst 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00


GAVE TIL HOLE MENIGHET
På konto 2280 40 00244
eller på Vipps: nr. 122642.
________________________

HVA SKJER?
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Sollihøgda kapell
sø. 24 des., kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 24 des., kl. 16:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
ma. 25 des., kl. 11:00
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone