NYHETER
Holeungdom om Fasteaksjonen 2017
4. april skal konfirmantene i Hole gå bøssebærere, for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Les mer
VIL DU VÆRE BØSSEBÆRER UNDER FASTEAKSJONEN?
Tirsdag 4.april er det fasteaksjon i Hole for Kirkens Nødhjelp. Vi trenger flere som kan gå med bøsse eller evt være sjåfør. Kontaktperson i menigheten er Anne-Marthe Eilertsen (47815147).
VELKOMMEN TIL HOLE KIRKE SKJÆRTORSDAGS KVELD
Herved inviterer Hole menighetsråd til et minneverdig selskap i Hole kirke, skjærtorsdag kveld kl. 19, 13.april 2017. Det enkleste er å melde seg på via skjemaet nedenfor. Kontaktperson er Frithjof Rudstaden.
ÅRSMELDING FRA ÅRSMØTET 26. FEBRUAR 2017
Her kan dere lese årsmeldingen for Hole sokn 2016. Nederst på siden finner dere lenke til årsmeldingen i pdf-fil.
Gudstjenester vår og sommer 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.
Ønsker du å gi en gave til Hole menighet?
Da kan du bruke kontonummer: 2280 40 00244
TROSOPPLÆRING VÅREN 2017
Her er det oversikt over trosopplæringen i Hole menighet.
Stort oppmøte på Bønsnes
Mange fikk med seg Bønsnes sommerfestival i sommer, og publikum likte det de fikk høre!
KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00
Gave til Hole menighet: 2280 40 00244
________________________

HVA SKJER?
IKKE GUDSTJENESTE
sø. 26 mars, kl. 0:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 april, kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 9 april, kl. 11:00
MÅLTID i gammelkirken i Hole kirke
to. 13 april, kl. 19:00
Påmelding på vår hjemmeside eller til Kirkekontoret. Arrangør: Hole menighetsråd.
KORSVEI-GUDSTJENESTE i Hole kirke
fr. 14 april, kl. 17:00
HØYTIDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 16 april, kl. 11:00
NATTVERDSGUDSTJENESTE på Hole bo- og rehabiliteringssenter
ma. 17 april, kl. 11:00
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

TIDLIGERE SAKER

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone