NYHETER
Gudstjenester våren 2018
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren. Det kan forekomme endringer, men det...
Les mer
TROSOPPLÆRINGEN VÅREN 2018
Her er det oversikt over trosopplæringen i Hole menighet.
Anleggsaktiviteter på Hole gravplass i tiden framover
For at vi skal få flere gravplasser og en fin kirkegård, vil det i noen måneder fram mot våren være en del anleggsaktiviteter på Hole gravplass.
Barnekoret Jubaluba sang på sin første gudstjeneste
Søndag 12.november 2017 sang det nystartede koret på sin første gudstjeneste i Hole kirke.
Vil du gi en gave til Hole menighet med Vipps?
Nummeret er 122642.
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
Ringerike Vocalis fortsetter tradisjonen med å sette opp større korverk, og det anerkjente orkesteret Barokkanerne er igjen booket for samarbeid. Denne gang blir det gjenhør med Bachs Juleoratorium, med konsert i nye Hønefoss kirke lørdag 6.januar kl. 19.00 og konsert i Hole kirke søndag 7.januar kl. 18.00.

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00


GAVE TIL HOLE MENIGHET
På konto 2280 40 00244
eller på Vipps: nr. 122642.
________________________

HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone