NYHETER
Luther i tekst og toner
Søndag 22.oktober kl. 18.00 blir det konsert i Hole kirke i forbindelse med reformasjonsjubileet. Den unge mezzosopranen Marianne Bye Granheim synger et utvalg av Luthers salmer,...
Les mer
Vil du gi en gave til Hole menighet med Vipps?
Nummeret er 122642.
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
Ringerike Vocalis fortsetter tradisjonen med å sette opp større korverk, og det anerkjente orkesteret Barokkanerne er igjen booket for samarbeid. Denne gang blir det gjenhør med Bachs Juleoratorium, med konsert i nye Hønefoss kirke lørdag 6.januar kl. 18.00 og konsert i Hole kirke søndag 7.januar kl. 18.00.
NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA
I høst starter Hole menighet opp barnekor i Hole kirke. På bildet er det tårnagentene som øver før en gudstjeneste.
Hvis du har lyst til å være konfirmant i Hole menighet, kan du fylle ut skjemaet.
Gudstjenester sommer og høst 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00


GAVE TIL HOLE MENIGHET
På konto 2280 40 00244
eller på Vipps: nr. 122642.
________________________

HVA SKJER?
KVELDSGUDSTJENESTE i Hole kirke
sø. 1 okt., kl. 19:00
Øystein Hagen synger. Liturger er Kristine Bekken Aschim og Torun Eskevik Ruud.
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 8 okt., kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 15 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 15 okt., kl. 14:00
Hole kirke
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone