NYHETER
Luther i tekst og toner
Søndag 22.oktober kl. 18.00 blir det konsert i Hole kirke i forbindelse med reformasjonsjubileet. Den unge mezzosopranen Marianne Bye Granheim synger et utvalg av Luthers salmer,...
Les mer
Vil du gi en gave til Hole menighet med Vipps?
Nummeret er 122642.
Ringerike Vocalis med Bachs Juleoratorium 6.-7. januar 2018
Ringerike Vocalis fortsetter tradisjonen med å sette opp større korverk, og det anerkjente orkesteret Barokkanerne er igjen booket for samarbeid. Denne gang blir det gjenhør med Bachs Juleoratorium, med konsert i nye Hønefoss kirke lørdag 6.januar kl. 19.00 og konsert i Hole kirke søndag 7.januar kl. 18.00.
NYTT BARNEKOR I HOLE KIRKE - JUBALUBA
I høst starter Hole menighet opp barnekor i Hole kirke. På bildet er det tårnagentene som øver før en gudstjeneste.
Gudstjenester sommer og høst 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.
Velkommen til BABYSANG!
Babysang er for barn fra 0 – 2 år. Tilbudet er gratis og er for alle foreldre eller besteforeldre som er hjemme med små barn. Vi samles til en sangstund i Hole herredshus (samfunnssalen) der babyene/småbarna er i fokus. Det serveres te/kaffe til slutt.

KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00


GAVE TIL HOLE MENIGHET
På konto 2280 40 00244
eller på Vipps: nr. 122642.
________________________

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 22 okt., kl. 11:00
Søndagsskole.
LEIRGUDSTJENESTE på Gulsrud
sø. 29 okt., kl. 11:00
ØVELSE for Ringerike Vocalis
sø. 29 okt., kl. 14:00
Hole kirke
FELLESGUDSTJENESTE i Norderhov
sø. 29 okt., kl. 18:00
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone