NYHETER
ÅRSMØTE I HOLE KIRKE 26.FEBRUAR KL. 12.15
Etter gudstjenesten 26.februar er det årsmøte i Hole menighet.
Les mer
Gudstjenester vår og sommer 2017
Her er en oversikt over alle gudstjenester i Hole menighet, dvs. i Hole kirke og Sollihøgda kapell. Bønsnes brukes kun om sommeren.
Ønsker du å gi en gave til Hole menighet?
Da kan du bruke kontonummer: 2280 40 00244
TROSOPPLÆRING VÅREN 2017
Her er det oversikt over trosopplæringen i Hole menighet.
Stort oppmøte på Bønsnes
Mange fikk med seg Bønsnes sommerfestival i sommer, og publikum likte det de fikk høre!
Velkommen til BABYSANG!
Babysang er for barn fra 0 – 2 år. Tilbudet er gratis og er for alle foreldre eller besteforeldre som er hjemme med små barn. Vi samles til en sangstund i Hole herredshus (samfunnssalen) der babyene/småbarna er i fokus. Det serveres te/kaffe til slutt.
Pilegrimsvandring blant Ringerikes middelalderkirker
Pilegrimsvandringen 5. juni 2016 i tekst og bilder.
Kirkekontoret har flyttet
Hole menighet og kirkelige fellesråd har flyttet kontorlokaler, til Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse
KIRKEKONTORETS ÅPNINGSTIDER

Mandag-torsdag kl. 9-14
Tlf. 32 16 01 00
Gave til Hole menighet: 2280 40 00244
________________________

HVA SKJER?
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 26 feb., kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 5 mars, kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 12 mars, kl. 11:00
TÅRNAGENT-gudstjeneste
sø. 19 mars, kl. 11:00
IKKE GUDSTJENESTE
sø. 26 mars, kl. 0:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 2 april, kl. 11:00
HØYMESSE i Hole kirke
sø. 9 april, kl. 11:00
Gudstjeneste
ma. 25 des., kl. 11:00
HOLE KIRKE. Gudstjeneste.
HOLE MENIGHET PÅ FACEBOOK

TIDLIGERE SAKER

Hole kirkelige
fellesråd

Jomfrulandsveien 2
3530 RØYSE

 

Powered by Cornerstone